Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Här finns allt en spion kan önska sig...

Annons
Ett besök i Spy shop kan göra dinshoppingtur i London nästan hur spännande som helst.

Butiken är fylld med saker som är något annatän vad de egentligen är. Kreditkort, miniräknare,attachéväskor, reservoarpennor med mera är egentligenhemlig spionutrustning.

Annorlunda butik

Jag öppnar dörren och kliver in i butiken.En kostymklädd man stiger fram och presenterar sig som NickPetal. Han är butiksansvarig och ett proffs på attveta hur man ska spionera på folk. Han arbetar förett företag som heter Lorraine Electronics Surveillance Ltd.

Det är ett ansett, världsomspännande företagsom förser regeringar, företag och privatpersoner medövervaknings- och säkerhetsutrustning. Deras kunderåtnjuter fullständig diskretion och sekretess.

Bakom honom ser jag två japanska herrar som studerarnågra svarta sockerbitar på ett bord. Det blir tystoch de tittar på mig.

- Kan du komma tillbaka om en kvart, ursäktar sig Nick.Han möter den äldre japanens blick, men denne bara leroch nickar. Det är okey att jag får vistas i rummetmedan de gör upp en affär.

- Bra, tänker jag, vilket tillfälle. Snabbt tittarjag runt i butiken och ser att den är elegant inredd medstora delar träpaneler och skjutbara monterglas. Det sernästan ut som en brittisk, elegant skjortaffär förherrar, men här har man i stället spionutrustning påhyllorna.

Jag låtsas inspektera de olika tingen på hyllorna,medan jag sneglar och lyssnar intensivt på deras samtal.Japanerna är intresserade av en videokamera i miniatyrformat.

Nick demonstrerar kamerans effektivitet och japanerna nickargillande. De fortsätter att prata om kamerans osynliga egenskaperom den placeras rätt och batteriernas livslängd ochså vidare. Till slut drar affären mot sitt slut ochde skakar hand. Japanerna bestämmer sig för att köpautrustningen.

Japanska privatdetektiver

När de gått frågar jag Nick vilkajapanerna var.

- Privatdetektiver från Japan. Mer än såkan jag inte säga, som du vet har jag tystnadsplikt.

Jag ser en videokamera i miniatyrformat (3x3x1cm) med tillhöranderadiosändare och mottagare på bordet.

- Jo, jag vet det, men hur mycket kostar spionkameran påbordet då? frågar jag.

- Från 21 000 kronor och uppåt beroende påhur liten man vill ha, svarar han och ler.

Han tar den lilla videokameran och pekar på ett litethål (en mm i diameter) som är placerat mitt påframsidan av kameran (den svarta plastbiten) och sedan pekar hanpå en monitor längre bort. Han börjar gårunt i rummet samtidigt som han vinklar videokameran hit och dit.Jag ser rummet i TV-skärmen och kan konstatera att det ärperfekt bildkvalité. Rummet återges exakt.

- Det är otroligt, mumlar jag, den är så liten,hur kan det vara möjligt?

- Liten, säger han, japanerna du nyss såg köpteen som är mindre än en svensk enkrona. Det härär vår stora variant.

Radiosändare i kreditkortet

Jag inser ganska snabbt att ingenting är vaddet förväntas att vara. I den Spy shop jag hamnat iär saker något annat än vad de egentligen är.

Nick fortsätter att plocka fram saker, ett kreditkort,en miniräknare, en reservoarpenna, en attachéväska,ett vägguttag, en väggströmbrytare med mera.

- Sakerna du ser framför dig är egentligen radiosändare,det vill säga de har inbyggda radiosändare som fångarupp och sänder varenda ljud i rummet till en radiomottagare,avslöjar han allvarligt. Förutom kreditkortet såkan man använda sakerna som vanligt det vill säga mankan skriva med pennan, räkna med miniräknaren och såvidare.

Han tar upp det vita kreditkortet och lägger det längstbak i min anteckningsbok och sedan slår han ihop boken.Han ger mig en radiomottagare i fickformat med en hörsnäckaoch instruerar mig lite kort.

- Gå ut ur butiken och knäpp på radiomottagarenså ska jag demonstrera utrustningens effektivitet.

Jag placerar hörsnäckan i örat och stopparradiomottagaren i innerfickan på kavajen och går sedanut ur butiken.

Jag knäpper på radiomottagaren cirka 50 meter frånbutiken och kan höra exakt vad Nick står och sägerför sig själv i butiken. Även när han viskartyst så hör jag det tydligt. När jag kommer ini butiken igen så berättar han att räckviddenär cirka 300 meter för den radiomottagaren och dåkan man koppla en bandspelare till enheten som spelar in samtalensom äger rum i ett specifikt rum när man inte självär närvarande utanför.

Radiomottagaren kan placeras i till exempel en bil utanförbyggnaden. Bandspelarna har ett så kallat voice activatedsystem och aktiveras endast när någon pratar. Dettagör att man endast får effektiv inspelningstid.

Avlyssna telefoner

Nick rensar snabbt bordet och plockar fram utrustningför telefonavlyssning. Han tar en svart manick (inte störreän en sockerbit) med två gripklor ock kopplar dessatill teleledningen. Sedan för han mig till andra sidan rummetoch visar en svart box med massa knappar och lysdioder (radiomottagaren),ovanpå ligger en teknisk skräddarsydd bandspelare.

När han lyfter på telefonluren börjar bandspelarenspela in samtalet och när han lägger på lurenstannar bandspelaren och inspelningen slutar.

- Det är så det funkar, ler han, det är buggensom är kopplad till telefonledningen som sköter allt.Den känner av vad som händer.

Sedan får jag en lektion i hur man placerar avlyssningsutrustningi telefoner hemma eller på arbetsplatsen. Jag fårklart för mig att betydligt fler telefoner är avlyssnadeän vad man i sin vildaste fantasi skulle kunnat drömmaom.

Jag introduceras mer och mer i en värld som påminnerom den man sett i spionfilmer. Även om man inte har tillgångtill vissa platser kan man med speciell utrustning avlyssna dessa.Här finns mikrofoner som är så känsliga attbetongväggar, stängda dörrar eller fönsterinte är något hinder.

Affärsspionage

Ju djupare Nick guidar mig in i varuutbudet med alladess finesser, desto mer motbjudande verkar metoderna bli. Deflesta kunderna finns nämligen i affärsvärldendär konkurrensen är stenhård. I dagens affärsvärlddär knappt ett hederligt handslag och ett muntligt avtalär värt något, utan där arbetsmetoderna blivitallt smutsigare.

- Affärsspionaget verkar idag vara lika välutvecklatsom det militära, avslöjar Nick.

- Hur ska man skydda sig då? undrar jag.

Han packar upp ny utrustning som har till uppgift att antingenupptäcka eller förhindra avlyssning. Utrustningen somkan upptäcka dolda mikrofoner påminner mycket om enmetalldetektor, men här har den till uppgift att svepa efterdolda mikrofoner i stället. Om man vill förhindra telefonavlyssningkan man använda sig av scramblers, det vill säga talförvrängare.De fungerar så att du har en talförvrängare ivarje ände på linjen. En som klipper sönder taletoch den andra som lappar ihop det efter förinställdahemliga koder.

- Svårare än så är det inte, sägerNick triumferat som den säkerhetsexpert han är.

Lagligt?

Enligt brittisk lag är det tillåtet attäga utrustningen som säljs i butiken. Det är heltoch hållet köparen som ansvarar för användandet.Det är alltså ägaren av spionutrustning som ärskyldig att ta reda på vad som är tillåtet ochinte tilllåtet i respektive land där han eller honbefinner sig.

Enligt svensk lag är det tillåtet att köpaoch äga utrustningen som säljs i butiken. Det äralltså tillåtet att inneha avlyssningsutrustning iSverige, men före april i år var det inte tillåtetatt inneha radiosändaren. Det var radiosändaren somvar belagd med speciella regler. Enligt lagen om radiokommunikationvar radiosändaren tvungen att vara typgodkänd ellervara försedd med ett speciellt tillstånd frånPost och telestyrelsen för att man skulle få innehaden.

Jag ringde upp Kristina Blomgren, jurist, på Post ochtelestyrelsen så hon fick förklara närmare:

- Sedan den 8 april i år har det skett en förändringi lagen om radiokommunikation. I dag är det tillståndför användning av radiosändare som gäller,tidigare var det tillstånd för innehav också,men det är borttaget från den 8 april.

Uppsjö av lagar

Detta är vad lagen säger om att innehaavlyssningsutrustning, men vad säger den om användandetnär du väl ha fått ditt tillstånd? Pådet här området finns det en uppsjö av lagar somskyddar den personliga integriteten. Allmänt kan man sägaatt vem som helst får koppla en sladd till sin egen telefonoch spela in samtal med en bandspelare. Förutsättningenär att man själv deltar i samtalet.

Om en person skulle koppla en sladd till grannens teleledningoch avlyssna dennes samtal, så är det förbjudet.Likadant är det om han skulle installera en bugg i grannensvardagsrum eller kökstelefon, då är det ocksåförbjudet. Om han gör så bryter han mot flerasvenska lagar som skyddar den personliga integriteten. Detta ärlite kortfattat vad som gäller.

Möte med en hemlig spion?

Jag inser ganska snabbt att min budget inte skullehålla om jag skulle köpa in en del av spionutrustningensom Nick visat mig. Istället övergår jag tillatt ta bilder på allt från buggdetektorer till spionkameror.Det kommer in en amerikansk affärsman som köper tvåtelefonscramblers och en buggdetektor. Lite kort frågarjag honom vad han ska ha utrustningen till.

- Jag håller på med vadslagning och då gällerdet att se till att man inte blir avlyssnad.

Han vill inte säga sitt namn, utan försvinner snabbtut ur butiken.

När jag packat ihop min fotoutrustning kommer det inen elegant äldre herre med mörka pilotglasögon.Han är klädd i finaste kostymsnitt och hålleren attachéväska i handen.

Han säger ingenting då han ser mig i butiken. Hanbara räcker Nick ett grått kuvert och öppnar attachéväskan.

Nick går bakom disken och hämtar tre småinslagna paket och stoppar dem i väskan, som mannen låsersnabbt. Jag tänker precis fråga den elegante herrennågot, men han är redan ute ur butiken.

Jag säger hej då till Nick Petal och vet inte varförjag följer efter den mystiske mannen.

Kanske kan jag få en ny artikel om en hemlig spion?

Jag vet inte, men jag känner att jag vädrar en nystory. Jag förföljer honom upp mot Oxford Street.

Plötsligt stannar han till framför ett skyltfönsteroch tar upp sin mobiltelefon. Han ringer någon. Jag trorhan såg mig i det blänkande glaset. Jag hoppar in bakomen telefonkiosk för att gömma mig. Lika plötsligtsom han stannade börjar han gå upp mot Oxford Streetigen.

Jag följer efter honom till Oxford Street. En svart BMWbromsar in och han hoppar in i bilen. Jag skakar på huvudetöver min otur och ser bilen köra Oxford Street bort.

- Vem var han, en hemlig spion? undrar jag.

Jag har tappat bilen ur sikte.

TOMMY LEJONKLIPPA
Annons
Annons
Annons