Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Strokevården är på rätt väg

Strokesjukvården är på väg att förbättras i Gävleborg. Men fortfarande fattas det en hel del innan alla patienter kan erbjudas bästa möjliga specialistbehandling.

Annons

Årligen drabbas cirka 850 personer i Gävleborg av stroke. I dagarna avslutas ett tvåårigt projekt som haft som syfte att höja kvaliteten på strokesjukvården i länet och se till att de nationella riktlinjer som finns följs.

Projektet tillsattes som en följd av att landstinget i Gävleborg fick låga betyg för sin strokevård i en riksomfattande jämförelse.

Projektet har varit inriktat på att åstadkomma förbättringar i hela vårdkedjan, från den förebyggande verksamheten till den akuta vården, rehabiliteringen och det uppföljande arbetet med att förhindra att patienter drabbas av stroke på nytt.

Resultatet är positivt, anser projektledaren Anna Sörebö. Bland annat har de reklamkampanjer som man haft för att informera allmänheten om hur viktigt det är att omedelbart kontakta vården om man får symtom på stroke slagit väl ut.

Det har också gjorts framsteg när det gäller att likrikta vården i länet och få alla att arbeta efter samma riktlinjer.

Betydelsefullt är att en allt större andel av strokepatienterna numera vårdas på strokeenhet, framhåller Anna Sörebö. Möjligheterna att återhämta sig från en stroke är större om man redan i akutskedet får vård av specialiserad personal på en strokeenhet.

I det avseendet har sjukvården i Gävleborg tidigare brustit. Patienterna har alltför stor utsträckning lagts in på andra vårdavdelningar.

Trots den förbättring som nu skett ligger Gävle sjukhus fortfarande sämre till än rikssnittet.

En av fem strokepatienter får inte vård på strokeenhet. Orsaken är platsbrist.

– Vi har överbeläggningsproblem på hela Gävle sjukhus och det får genomslag även hos oss, säger Taina Gunnarsson, vårdenhetschef på sjukhusets strokeavdelning.

Christina Wassberg, chef för Division Medicin, tycker att man ska se projektet som ett första steg i en successiv förbättring av strokesjukvården.

– Det finns mycket kvar att göra. Fokus det närmaste året kommer att ligga på att förbättra rehabiliteringen. Vi vill att fler snabbare ska kunna komma tillbaka till ett självständigt liv efter sin stroke, säger hon.

Annons
Annons