weather_widget
Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies och personuppgifter
Annons

Elever portas från Gävleskolor

+
Läs senare
/

Tolv elever har portats från sina grundskolor i Gävle sedan juli förra året. Deras beteende var ett hot mot de andra barnens – och i vissa fall även lärarnas – trygghet och arbetsro.

Sedan den 1 juli förra året kan skolor ta till nya disciplinåtgärder när en elev missköter sig.Nu är det till exempel tillåtet att stänga av en grundskoleelev från undervisningen, förutsatt att tidigare åtgärder inte har hjälpt.

GD gjorde en enkät bland samtliga rektorer i Gävle – både över fristående skolor och över de kommunala rektorsområdena. Vi ville veta om de utnyttjat möjligheten att ta till tuffare tag mot elever som inte sköter sig.

Enligt svaren så har åtminstone tolv elever i Gävle stängts av från undervisningen sedan juli förra året. Tio av dem portades från en kommunal skola, två från fristående skolor.

Orsakerna som anges är allt från gränslöst beteende och trakasserier till rena slagsmål och hot om våld.

– När man stör eller till och med kan utgöra en fara för sig själv och andra då kan man bli avstängd. Inom mitt rektorsområde har det skett en gång och då bara under en dag, säger Hans Stockselius, rektor över Sätra skolområde.

Enligt honom är avstängning en åtgärd som rektorer ska vara restriktiva med att ta till. Men om inget annat hjälpt kan det finnas en poäng.

– Det är en markering, säger han.

Även Anneli Engvall, rektor på Engelska skolan i Gävle, har fattat beslut om en avstängning.

– Det gällde hot mot lärare och eleven stängdes av i en vecka, säger hon.

En vecka är också maxgränsen för en avstängning. Under de dagarna ska rektor hinna fatta beslut om andra lösningar för att få till en förändring av skolsituationen.

Alla elever i grundskolan har dessutom skolplikt, något som inskränks när en elev inte längre är välkommen till sin skola. Därför säger lagen att det barn som stängts av har rätt till kompensation för den undervisning som han eller hon går miste om.

Enligt Ingrid Lindskog, enhetschef på Skolverket, kan skolorna ta till olika lösningar.

– I lagpropositionen står det att kompensationen till exempel kan handla om hemundervisning under avstängningen eller att eleven får extra undervisning när situationen i skolan har lösts, säger hon.

Skolinspektionen utreder just nu en elevavstängning i Gävle som skedde förra hösten. Enligt anmälan fick elevens föräldrar inte yttra sig innan beslutet om avstängning togs – något som vårdnadshavarna ska ha rätt till.

– Vi har inte tagit ställning i ärendet ännu, säger pressekreterare Carina Larsson.

Det finns även möjlighet för föräldrar att överklaga beslut om avstängning till förvaltningsdomstolen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons