På gd.se sparas viss data i cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda våra tjänster godkänner du detta.
⇒ Om cookies och personuppgifter
Annons

Mer trafik när köpstaden växer

+
Läs senare
/

60 procent fler bilar på Riks-80, spår Trafikverket. Kraftigt ökad trafik blir en av konsekvenserna av utbyggnaden av Valbo Köpstad.

Förslaget till ny detaljplan för Valbo Köpstad har nu gått ut på samråd. I kväll, tisdag, bjuder kommunen in till ett möte för allmänheten i Mikaelsgården i Valbo där den nya detaljplanen ska presenteras.

Förslaget visar hur man kan bygga ett nytt Ikeavaruhus, ytterligare fyra butikshus och sammanlagt 3 000 parkeringsplatser söder om riksväg 80. Men lika viktig som de nya byggnaderna är den nya trafiklösningen, där Trafikverket kommer med sin arbetsplan i höst, samtidigt som detaljplanen ska ställas ut för andra gången.

Trafikapparaten måste enligt Trafikverkets prognoser kunna svälja en mycket kraftig trafikökning de kommande åren. Enligt den prognos fram till 2030 som Trafikverket tagit fram kommer trafiken att öka på alla vägar i området.

✔ På riksväg 80 mellan Gävle och Valbo kommer trafikmängden att öka från 25 600 fordon per dygn till 39 500 fordon per dygn.

✔ På riksväg 80 mellan Valbo och Sandviken kommer trafiken att öka från 19 600 fordon per dygn till 27 500 fordon per dygn.

✔ På Gamla Valbovägen kommer trafiken att öka 15 600 fordon per dygn till 17 900 fordon per dygn.

✔ På riksväg 56 kommer trafiken att öka från 6 100 fordon per dygn till 8 600 fordon per dygn.

I prognosen har man räknat in den trafikökning som beror på utbyggnaden av Valbo Köpstad, Men en stor del av trafikökningen kommer ändå, säger PO Nordlöf, enhetschef för samhällsekonomiska modeller på Trafikverket.

– I takt med att antalet bilar ökar, att befolkningen växer och att vi blir rikare kommer vi att resa mer. Utvecklingen går i en vågrörelse, men riktningen pekar uppåt, det har man sett historiskt, säger han.

I underlaget för Trafikverkets prognos ingår utbyggnaden av Valbo Köpstad. Man har också tagit hänsyn till att bilarna sannolikt blir bränslesnålare och därmed billigare att köra i framtiden. Däremot har man inte tagit hänsyn till andra tänkbara förändringar i framtiden, som till exempel ändrat bensinpris.

Ett höjt bensinpris skulle kunna göra att trafiken inte ökar lika kraftigt som prognosen förutspår.

– Vi har gjort ett klimatscenario som visar att trafiken skulle behöva minska med 20 procent om vi ska klara miljömålet, men det finns inga styrmedel som kan åstadkomma den minskningen, säger PO Nordlöf.

– Priset påverkar bilresandet något, men det räcker inte. Ska man få ett minskat bilresande i framtiden måste man bygga på ett annat sätt. Då måste man bygga så att arbetsplatser och butiker ligger nära bostäderna så att folk kan cykla, säger han.

 • Så ska Valbo Köpstad växa

  ✔ Ett nytt Ikea byggs söder om Riks 80. Nya Ikea och nuvarande Valbo Köpstad, som bland annat inrymmer Mediamarkt, byggs ihop med ett affärskomplex för uthyrning på jordbruksmarken söder om Valsjöbäcken. Ikeavaruhuset får vara högst 14 meter högt, de övriga husen högst 12 meter höga.

  ✔ De nuvarande 600 parkeringsplatserna kompletteras med ytterligare 2 400 parkeringsplatser, för att normen 35 p-platser per 1000 kvadratmeter butiksyta ska uppfyllas.

  ✔ Tvärs över parkeringsplatsen kommer Valsjöbäcken att rinna, kantad av grönyta och en gång- och cykelväg. 160 meter av Valsjöbäcken ska kulverteras om mark- och miljödomstolen ger tillstånd.

  ✔ Riks-80 får en ny avfart från Gävlehållet. Avfarten leds under vägen till blivande Ikea. En ny påfart byggs också mot Gävle­hållet. Påfarten leds upp på Riks-80 vid Fältrittklubben. 31 fastigheter kommer att få bullerskydd.

  ✔ Hundra träd ska finnas i området. Många av de tallar som ­växer där i dag kommer dock att avverkas.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons