Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Back för socialnämnden

Socialnämnden får ett underskott på runt 7,6 miljoner kronor i år, där 3,2 miljoner ligger på ökade kostnader för försörjningsstödet. För att nå målen nästa år behöver nämnden tio miljoner ytterligare.

Annons

Socialnämnden kommer att förbruka betydligt mer pengar än budgeterat. I nuläget pekar underskottet att hamna på 7,6 miljoner kronor. Största delen, 4,6 miljoner kronor ligger på individ- och familjeomsorgen. För familjeenheten som beräknas gå back 1,4 miljoner kronor är kostnader för institutionsboende som blir betydligt högre än beräknat. Även försörjningsstödet, socialbidragen, kostar avsevärt mer än budgeterat, 3,2 miljoner kronor.

En orsak till de höga socialbidragen är att kommunen inte längre har ersättning för många flyktingfamiljer, nu ligger hela kostnaden på kommunen.

För att hålla nere kostnaderna har ytterligare en socialsekreterare anställts och ett samarbete med Centrum för arbete startat. Målet är att få arbetslösa bidragstagare in på en sysselsättning.

Inom äldreomsorgen stängdes 14 platser i särskilt boende. Då de inte hann avvecklas innan årsskiftet ligger kostnader för en miljon kvar i år. Men det kan bli aktuellt med ytterligare stängning av platser i särskilt boende då det finns ett överskott.

En stängning skulle samtidigt ge nämnden möjlighet att öka personaltätheten och bättre vårdkvalitet. En undersökning visar att Hofors har låg personaltäthet inom äldreomsorgen. För att nå målet med 0,6 anställda per vårdtagare krävs 17 nya årsarbetare. En kostnad på 6,7 miljoner kronor. I det budgetförslag som presenterats ska personaltätheten öka under en treårsperiod samtidigt som platserna minskas till en kostnad på totalt 3,3 miljoner kronor.

Det krävs en förändrad ledningsorganisation inom äldreomsorgen för att minska belastningen på cheferna. För att få en nivå på 35 anställda per chef krävs två nya chefstjänster till en kostnad av en miljon kronor. Dessutom finns behov av en sjukgymnast, en arbetsterapeut och en vårdplanerande sjuksköterska. Totalt behöver socialnämnden nästa år drygt tio miljoner mer för att nå målen.

Annons
Annons
Annons