Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fel? ”Nej, det tror jag inte”

/
  • Kunde socialtjänsten ha agerat annorlunda när de omhändertog Thomas Anderssons och Jennie Bergs barn?

Kunde socialtjänsten ha agerat annorlunda när de tvångsomhändertog Thomas Anderssons och Jennie Bergs två barn och sedan inte lämnade tillbaka dem när det visade sig att föräldrarna var oskyldiga?

– Nej, det tror jag inte, säger Renate Almén, ordförande i individ- och familjeomsorgsnämnden.

Annons

Enhetschefen Jan Nilsson, som var den som ledde utredningen, är på semester och går inte att nås.

Den förre ordföranden, som fattade det formella beslutet, Hans-Olov Frestadius, är på rehabresa eftersom han inte mår bra av den senaste tidens uppmärksamhet, berättar Renate Almén.

Kvar att kommentera ärendet blir då just Renate Almén, den som kommunen hänvisar till i ett pressmeddelande om tvångsomhändertagandet.

Renate Almén tycker dock inte att hon kan kommentera varför man hanterade ärendet som man gjorde eftersom hon inte känner till detaljerna.

– Nej, jag sitter i nämnden och fattar politiska beslut baserat på underlag från tjänstemännen. Det är de som gör en bedömning som presenteras för nämnden. Du får prata med dem om detaljerna.

Renate Almén satt i nämnden när beslutet fattades, om än inte som ordförande.

– Det här ju några år sedan. Vi handhar flera olika ansökningar om omhändertaganden. Jag minns inte och kan inte några detaljer. Det är handläggarna som måste svara på det.

Men generellt sett; hur kan det beslutas om en så drastisk åtgärd på så lösa grunder. Här fanns ju ingen utredning, bara ett telefonsamtal?

– Ibland går det fort, ibland tar det längre tid. Jag kan inte svara på frågor om det beslutet eftersom jag inte känner till detaljerna.

Skulle det kunna vara så att det har blivit fel här?

– Nej, det tror jag inte. Det fattas ordförandebeslut på grund av de olika underlag som kommer in. Ett underlag behöver inte vara en utredning på x antal sidor.

Hon är kritisk till skildringen av fallet i medierna.

– Jag tycker det har varit en fruktansvärt dålig sammanblandning av olika processer i medierna. Man blandar ihop brottmål och myndighetsutövning. Jag tycker inte det har tydliggjorts. Vi gör våra egna utredningar och besluten fattas i nämnden och i Förvaltningsrätten. Vi rättar oss inte efter tingsrätten.

Thomas Anderssons advokat, Kaj Axlund, är å sin sida mycket kritisk till socialtjänstens agerande.

– Man undersöker inte tillförlitligheten i uppgifterna närmare från anmälaren utan nämnd och ordförande fattar ett omedelbart beslut. Det hade funnits tid till att kontrollera uppgifterna bättre. Så bråttom var det inte. Och det fanns ju inget som hindrade ordföranden från att ställa frågor om underlaget innan han fattade beslutet.

Han tycker inte det är fel på lagstiftningen.

– Den är bra. Men den behöver tillämpas av förnuftiga, omdömesgilla beslutsfattare. Men man kan ändå konstatera att rättssystemet fungerat, vilket är tillfredsställande för mig som advokat. Domstolarna har gjort korrekta bedömningar i det här fallet.

Han kommer nu att ägna sig åt att begära skadestånd för den tid Thomas Andersson suttit häktad med restriktioner, 32 dagar, och för det lidande som processen orsakat.

Annons
Annons
Annons