Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Passa på i kustvikarna

/
  • Inte så stor, men dock en fin kustgädda. Foto: Bernt Moberg
  • En riktigt stor hane. Laxen måste ha vägt minst tjugo kilo, och hade troligtvis varit upp i Testeboån för lek. Foto: Okänd
  • Peter Jonsson fångade störst laxen rekordåret 2014. 22,9 kilo. Foto: Bernt Moberg

Annons

Här i Gävletrakten är isarna ännu inte tillräckligt tjocka för gå ut på. I väntan på säkrare isar provade jag lite efter gädda från Skansbanken i Testeboåns mynning i söndags. På insidan av banken och bortanför själva brohålet ligger en tunn is. Två havsörnar hade slagit sig ner på isen. På utsidan är det fortfarande öppet vatten.

Längs nästan hela Skansbanken växer ett tätt bestånd av vass. Men det finns flera öppna kilar i vassbältet. Det brukar bli åtminstone någon gädda om man fiskar av öppningarna i vassen. I söndag blev det en liten gädda för mig.

Jag fiskade med ett mycket långsamt sjunkande jerkbait. När det som nu är riktigt kallt i vattnet brukar det vara effektivt att fiska hem ett jerkbait riktigt sakta.

Samma metod är värd att prova i alla grunda kustområden. Speciellt just innan isen lägger sig. Gäddorna går in i vikarna sent på hösten. Det innebär inte minst att du kan nå den på många platser från land.

Förra helgen cyklade jag på Skansbanken, och fick då en mer udda naturupplevelse. Alldeles intill cykelbanan låg en gigantisk laxskalle. Direkt bakom gälarna var kroppen som bortsliten. Kanske hade en säl först tagit laxen. En örn eller en räv kan sedan ha släpat upp skallen på cykelbanan.

En kompis blev intresserad när jag berättade om fyndet. Han åkte dit för att titta. Han vägde laxskallen. Vågen visade 2,4 kilo. När laxen var hel och nyligen kommit till Testeboån från havet måste den helt klar ha vägt upp mot tjugo kilo. Hoppas att den hann delta i hösten lek innan den togs av daga.

Sista november tog årets fiskesäsong Älvkarleby slut. 21 mars 2015 startar nästa säsong. 1 477 laxar och 1 653 havsöringar har fångats i Dalälven under 2014. För lax blev det rekord. Aldrig tidigare har det fångats så många laxar på sportfiske i Dalälven. Antalet fångade havsöringar i år är 30 procent fler än 2013. Medelvikten för laxarna är 9,4 kilo, och för öringarna 2,15 kilo.

Största laxen fångade Peter Jonsson från Notören den 15 juni, på Fallens dag. Sammanlagt fångades fem laxar över tjugo kilo. Tre av dem fångades just på Fallens dag.

Lax- och havsöringsfisket i Dalälven upprätthålls av årliga utsättningar av odlade lax- och havsöringsungar, så kallade smolt. Kraftbolagen som har vattenkraftverk i Dalälven är skyldig att sätta ut lax och havsöring i älven som en kompensation för att deras vattenkraftverk hindrar de båda arterna att reproducera sig själva i älven. I domstol är det fastställt att 190 000 laxungar och 55 000 havsöringsungar ska sättas ut varje år i Dalälven. Den fastställda mängden motsvarar det antal lax- och havsöringssmolt som älven har beräknats producera på naturlig väg innan kraftverken byggdes. I verkligheten varierar mängden utsatta laxar och öringar. Utöver den mängd som måste sättas ut odlas alltid ett överskott fram utifall det av någon anledning skulle uppstå en ökad dödlighet i odlingen. Har det inte blivit något sådant bortfall blir överskottet som en bonus. I snitt består därför utsättningarna i Dalälven av 225 000 laxar och 68 000 havsöringar per år.

Nu till något i årets statistik från fisket i Dalälven som är mycket intressant. Från och med i år ska den som väger in sin fisk på sportfiskekontoret i Älvkarleby redovisa om laxen eller öringen har fettfenan bortklippt. All odlad lax och havsöring som sätts ut i Sverige saknar fettfena. Den klipps bort med syfte att det ska gå att se på laxen eller öringen om den är av odlat eller vilt ursprung.

Den naturliga reproduktionen av lax och havsöring som kan ske i Dalälven idag är den som sker i Kungsådran. I jämförelse med de mängder av odlad lax och öring som sätts ut i Dalälven är den naturliga reproduktionen högst någon enstaka procent. Med den vetskapen är det riktigt överraskande att hela tjugofem procent av de havsöringar som fångats i älven under 2014 hade fettfenan kvar. Vilket alltså ska betyda att det är vild fisk.

Hur kan det komma sig att så stor andel av havsöringarna i Dalälven är vilda? Jag ser två spår mot en förklaring. Ett spår består av att havsöringarna med fettfenan kvar är vilda havsöringar från något annat vattendrag.

Havsöringen är den enda laxfisk som vandrar upp i sötvatten på våren. Anledningen till varför den gör så är inte helt tydlig. Biologer säger att havsöringen kanske bara vill avsalta lite i det på våren något varmare sötvattnet. Under denna vandring är havsöringen inte hemälvstrogen utan söker sig till första bästa stora sötvattenflöde. Märkningsförsök på åttiotalet av odlad öring i Ljungan visade att av de öringar som återfångades under sin första tillväxtsäsong var 95 procent fångade i fel älv, som i detta fall var den betydligt större och närliggande Indalsälven. Det kan alltså vara så att vårfisket i de stora älvarna, då huvuddelen av havsöringarna fångas, sker på öring från flera olika bestånd. Även från havsöringsfisket i Ljusnan, som också upprätthålls genom utsättningar av fenklippt öring, kommer rapporter om stor andel oklippt fisk i fångsten.

Att det sker en utvandring av havsöringsyngel från Dalälven kan vara en annan möjlig förklaring. Sådan utvandring sker exempelvis från de riktigt små havsöringsbäckarna på Gotland och från småländska Emån.

Båda dessa hypoteser går att kontrollera. Metoder som kan ge svar är en genetisk undersökning av oklippt havsöring som fångas i älven respektive en undersökning av fiskens hörselstenar, så kallad otolitkemi. Det senare visar om öringen vistats de två första åren i sötvatten vilket är det normala, eller om den levt i bräckt vatten ända från yngelstadiet. Har du någon kunskap som kan bidra till att förklara den stora andelen oklippt havsöring i Dalälven? Hör i så fall gärna av dig. Jag kommer att skriva om detta intressanta ämne igen så fort ny kunskap kommer.

Utöver lax och öring har detta år även fångster av 288 gösar och fyra regnbågar registrerats i Älvkarleby.

Fram till för ungefär tjugo år sedan fångade de som fiskade öring på höstarna i Dalälven även en hel del sik. Sik vandrar upp i älven för att leka. Denna höst har inte en enda sik fångats i Älvkarleby. Även i Ljusnan fångades förr mycket sik. Nu är det lika illa där. Noll sikar har fångats. Den så kallade vandringssiken, som växer upp i havet och leker i sötvatten, är helt klart riktigt illa ute.

Mer läsning

Annons