Annons

Annons

Annons

Annons

Gävle

Utbildning mot homofobi

GÄVLE Homosexuella poliser vågar inte "komma ut".
Viktigaste personerna i kampen för en tolerantare poliskår är högsta cheferna. Därför besökte tre homosexuella poliser Gävle i går för att undervisa ledningen.

Irmeli Krans, Anders Almén och Pia Lind är utbildare för projektet �Normgivande mångfald�, som tar sikte på de arbetsplatser där toleransen mot homosexuella är lägst. Till dem räknas Svenska kyrkan, försvarsmakten och polisen. Foto: Nick Blackmon

Annons

Först var det kvinnorna som ville bli poliser och länge fick dras med nedsättande omdömen från de manliga kollegerna. "Attrapp" var ett favoritord när kvinnorna på bred front utbildade sig till det mansdominerade yrket.
Efter kvinnorna kom invandrarna, som fortfarande inte har lyckats slå sig in genom polishusens breda entréer - för alla med utomsvensk bakgrund att likna vid ett nålsöga.

Till listan över "avvikare" ska läggas de som redan är poliser och som har en "annan" sexuell läggning, de homosexuella. Medan en fjärdedel av alla svenskar vittnar om att de inte berättat på sin arbetsplats att de är homosexuella, säger varannan polis att de döljer sin homosexualitet.
Ett projekt, Normgivande mångfald, tar sikte på de arbetsplatser där toleransen är lägst. Till dem räknas Svenska kyrkan, försvarsmakten - och polisen.

Anders Almén tjänstgör i Sveriges kanske mest brottsbelastade distrikt, Citypolisen i Stockholm. Han beskriver toleransen bland kollegerna som relativt god, särskilt sedan Gaypolisers förening bildades för fyra år sedan. I somras gick medlemmar i föreningen i Gay Pride-festivalens parad iförda uniformer. Det blev reaktioner.
- Man sa att det var en skam för kåren, berättar Anders Almén, som tillsammans med två kvinnliga poliser utbildade polisledningen i tolerans och mångfald.

Man börjar på toppen av isberget eftersom chefer som sänder signaler att intolerans är okej, förhindrar alla framsteg på arbetsplatsen.
Det verkar finnas en skillnad både mellan huvudstad och landsort och mellan den yngre och äldre generationen beträffande attityder mot homosexuella. Medan gayföreningen i Stockholm har många medlemmar, finns det inte ens en lokalavdelning i Gävle.
När Gefle Dagblad frågade om homosexualitet i polishuset sa de äldre att det inte tänkt på saken medan de yngre ryckte på axlarna.
- Visst finns det en skillnad, det vet vi från kollegerna i landsorten som inte kommer ut. Liksom det finns en skillnad mellan generationerna. Men man får inte slå sig till ro med att det är så, säger Anders Almén.

I april ska samtliga anställda inom polismyndigheten få en bredare information om mångfald på arbetsplatsen, och varför alla tjänar på den.
- De som är öppna mår bättre och presterar bättre. Alla vinner på det. I framtiden måste polisen kunna konkurrera om den bästa arbetskraften, säger Anders Almén.
Det går inte om polismakten lider av homofobi.

Mats Hedström
026-15 96 39
mats.hedstrom@gd.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan