Annons

Annons

Annons

Annons

Gävle

Borgarskolan

Text: 

gymnasium med utbildning i mediekunskap, företagsekonomi, för kontor och fordonsteknik. På senare år också med ett framgångsrikt idrottsprogram för elever som vill kombinera skolarbetet med träning och utveckling inom sin idrottsgren.
Skolan, i modernt tal ofta kallad Borgis, flyttade 1916 till före detta Militärskolan på Valbogatan 9-11, kvarteret Merkurius, och utökades senare med flera byggnader i kvarteret.
Den 6 november 1994 förstördes det gamla skolhuset i en brand. En person dömdes mot sitt nekande till sex års fängelse för grov mordbrand.
Ytterväggarna klarade sig dock och skolan renoverades.
Borgarskolan har gamla anor. Kommerserådet Peter Brändström skänkte 1795 till Gävle 10.000 riksdaler för undervisning i språk och handel, och Gefle Elementarskola, som fick lokaler i Sehlbergska huset vid Norra Strandgatan (där Folksamhuset i dag ligger), grundades 1797. 1801 lät Brändström uppföra ett skolhus av sten i tre våningar i hörnet av Drottninggatan och Norra Slottsgatan. Huset inreddes även med två butikslokaler för att ge hyresintäkter till skolan, som då hade 30-40 elever från Dalarna och Gästrikland, däribland kända Gävlefamiljers söner.
1843 ombildades Elementarskolan till Gefle Athenæum, en högre tvåårig borgarskola och treårigt civilt och militäriskt gymnasium med studentexamen. 1860 efterträddes Athenæum av Borgarskolan.
Efter stadsbranden 1869 låg Borgarskolan nere men återupptogs 1888 när skolan fått 350.000 kronor efter affärsmannen Per Murén. 1889 startade Gefle Köpmannaförening i ett handelsinstitut. Ansvaret övertogs 1891 av Borgarskolan, som 1893 startade egen handelslinje. 1891 köptes Berggrenska gården vid Strandgatan till skollokaler för Borgarskolan och Gefle Tekniska Aftonskola.
1909 blev Borgarskolan realskola, och den fick 1915 tvåårigt högre handelsinstitut. Året därpå flyttades undervisningen till de nuvarande lokalerna, och skolans officiella namn var då Gefle borgareskola och högre handelsinstitut. Se även Daniel Elfstrand och Tekniska gymnasiet.

Annons

Annons

Källa: Elfstrand, D: Gefle Elementarskola och athenaeum. Se även Suneson, Y: Artikel i Gefle Dagblad 20 april 1997; Severin, G: Borgarskolan 200 år (ingår i OKNYTT 1-1 1996).
Internet: epi.skola.gavle.se/gp/gp_skola.asp?id=2257.

Borgarskolan 1997.

Annons

Annons

Till toppen av sidan