Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Gävle

Gävle stads namn

kommer med all sannolikhet inte som någratror från husgavlar vid Gavleån eller att gaffel,Gavleåns förgrening, kan vara ursprunget till namnet.Ortnamnsforskaren Folke Hedblom anser liksom Johan Nordlander,som 1913 skrev en uppsats i ämnet, att namnet Gävlebör sammankopplas med substantivet gavel, som när ortnamnetbildades betydde utskjutande udde, kortända av en öeller brant bergvägg, och hans teori är numera sågott som allmänt accepterad.
Hedblom, född i Gävle 1908, har kommit att betraktassom en självklar auktoritet när det gäller ortnamn.Inte minst i Gästrikland. Han var arkivarie vid Dialekt-och folkminnesarkivet i Uppsala från 1944 och dess chef1967-1974, inspektor vid Gästrike-Hälsinge nation 1971-1974och ledamot av Kungl. Gustav-Adolfs Akademin sedan 1973. H:s doktorsavhandling,"De svenska ortnamnen på säter: En namngeografisk undersökning",utkom 1945. Han har givit ut flera arbeten, bland andra "Gästriklandsäldre bebyggelsenamn" 1958. Fick Gävle kommuns kulturpris1973.
Den gavel som givit namn åt Gävle ligger därGavleån skär igenom åsen vid Tolvfors.
Gävle är ett av Sveriges äldsta stadsnamn.Orten bär namnet Gäfle när man första gångenstöter på det i skrift, i ett skattebrev från1413. I ett originalbrev från 15 januari 1432 kunggör"Elewir kirkioprester ij Walabo m fl" att hövitsmannen överStockholm och Uppland Hans Kröpelin denna dag höll landstingmed allmogen "ij gaeffla". I slutet av 1400-talet skrevs blandannat Gefle och Geffla, på 1500-talet Geffla och Gäffla.Se även Gävle stads privilegier.
Stavningen av namnet har genom alla år varit föremålför vissa stridigheter. 1903, till exempel, beslutade stadsfullmäktigeatt hålla fast vid "stadens gamla hedervärda namn Gefleoch upptaga kampen mot det nymodiga Gäfle", och Gefle Dagblad meddelade den 28 augusti att alla försändelsertill Gäfle Dagblad skulle återsändas såsomvarande obeställbara.
Enligt Jöran Sahlgrens utredning 1940 på uppdragav Gävle stadsfullmäktiges namnkommitté skullestadens namn skrivas Gävle men i undantagsfall ävenstavas med e. Det vill säga Gevle.
Att skriva f som tecken v ståri strid med principerna i Svenska Akademiens ordlista och därförär stavningen Gefle utesluten, enligt Sahlgren. Stadsfullmäktigebeslutade i april 1940 att stadens institutioner skulle skrivastadens namn GÄVLE så som statsmakterna redan gjorde.Gefle Dagblad propagerade 1989-1990 för återgångtill stavningen Gefle, men det gav litet gehör. Se ävenGefle. Hedblom, F: från Gæffla till Gävle(särtryck ur Arbetarbladet); Från Gästrikland1957-1958; Sahlgren, J: Stadsnamnet Gävle. (utredning1941); Sahlgren, J: Stadsnamnet Gävle (ingåri Ur Gävle stads historia).

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy