Annons

Annons

Annons

Annons

Cyklist i rondell lever farligt

Antalet cirkulationsplatser har ökat dramatiskt under de senaste tio åren. Säkerheten har höjts för både bilister och gående – men inte för cyklister. För cyklister gäller bara en sak: Att se upp.

Text: 

Att cirkulationsplatser höjer trafiksäkerheten är det ingen tvekan om. Färre bilar krockar och färre gående skadas. Samtidigt ökar framkomligheten och köerna minskar, vilket är bra för miljön och samhällsekonomin.

Men det finns en trafikantgrupp som inte tjänat på rondellexplosionen: Cyklisterna.

– Det finns inga mätbara förbättringar för dem och kanske heller inga enkla svar på hur cirkulationsplatserna ska bli säkrare för dem, säger Lisa Sakshaug, trafikutredare på Tyréns.

Tillsammans med Aliaksei Laureshyn på Lunds tekniska universitet har Sakshaug genomfört fältstudier vid två olika typer av rondeller. Studierna utfördes både manuellt och med övervakningskameror. Vad men letade efter var något som inom trafiksäkerhetsarbetet kallas nästanolyckor, alltså incidenter som kunde ha slutat med en olycka men inte gjorde det.

Annons

Annons

Man fann då ett par situationer som var extra farliga för cyklisten.

I rondeller där cyklister är integrerade med fordonen uppstod de flesta nästanolyckorna när bilisterna skulle köra in i rondellen och en cyklist redan befann sig inne i den. Då hände det ofta att bilisten inte uppmärksammade cyklisten utan körde in i cirkulationsplatsen trots väjningsplikt.

En annan farlig situation var när bilarna skulle köra ut ur rondellen och cyklisten befann sig på bilens högra sida. Bilisterna hade helt enkelt en tendens att inte se cyklisten.

– Det handlar antagligen om vad vi kallar looked but failed to see, alltså att man tittar åt rätt håll men inte lyckas registrera vad det är man ser. Bilisterna tittar i första hand efter andra bilar eftersom de utgör den största faran, och missar därför cyklisten, säger Lisa Sakshaug.

I rondeller där cykelbanan är skild från körbanan är den farligaste situationen den när cyklisten ska korsa vägbanan. Särskilt farligt är det när cyklisten kör medurs, det vill säga mot cirkulationens riktning.

– Mitt råd till cyklisterna är helt enkelt att alltid väja för bilar vid den här typen av passage, säger Lisa Sakshaug.

För den som cyklar i trafik gäller det att ta plats. Trots att regelverket säger att cyklisten ska hålla sig så långt till höger som möjligt, visar Sakshaugs fältstudie att det är riskabelt.

– Trots att det antagligen känns mindre tryggt är det säkrare att cykla mitt i körbanan, för då gör man sig helt enkelt mer synlig.

Annons

Fakta

Så säger reglerna

En bil som kör in i en cirkulationsplats behöver inte väja för en cyklist, men när bilisten kör ut ska den hålla så låg hastighet att den kan väja för en cyklist.

Å andra sidan har inte cyklisten rätt till företräde, utan har också väjningsplikt för bilen.

För en cyklist som cyklar inne i cirkulationsplatsen gäller vanliga cykelregler, nämligen att man ska hålla sig till höger i körfältet. Det strider mot fältstudien som Lisa Sakshaug och Aliaksei Laureshyn gjorde, där just den placeringen i körbanan ledde till många farliga situationer för cyklisten.

Annons

Cyklisten har inte rätt till företräde, utan har väjningsplikt för bilarna.

Enligt reglerna ska en cyklist hålla sig till höger i körfältet, vilket kan leda till många farliga situationer för cyklisten.

Det är fel att cykla på vänster sida av körfältet, höger sida är det som gäller, men enligt fältstsudien är det säkrast i mitten.

Annons

Annons

Till toppen av sidan