Annons

Annons

Annons

Annons

Gävle

Storsjön är fiskeparadiset

Storsjön utanför Sandviken är tillsammans med Hjälmaren och sjön Ymsen på Skaraslätten de bästa gösfiskesjöarna i landet. De är varma, har grumligt vatten och är rika på bytesfisk.

– I år är nog bästa gösfisket i Storsjön någonsin, säger Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent i Stockholms län.

Henrik C Andersson är bördig från Forsbacka och började fiska på Storsjön redan som liten då familjen hade en stuga på en av Storsjöns många öar. Nu har han tagit över stugan och tillbringar somrarna och annan ledig tid med fiske i Storsjön.

Som liten var vinterfisket det som lockade och han var en duktig pimpelfiskare med DM-guld några år som junior. De sista åren har det blivit mer intensivt fiske, mest trolling.

– Mest fiskar jag i Könnikan, en del av östra Storsjön, säger han.

Som den utbildade fiskeribiolog han är, för han noggrann statistik över fisket. Han noterar längden på gösarna, väderförhållanden och annat som kan vara av värde.

När man diskuterar fisket i Storsjön går det inte att komma ifrån att gösfisket är det stora fisket. Ett fiske som lockar och som också debatteras. Innan fisket reglerades var gösbeståndet hårt nerfiskat, men i dag är regleringen så styrd att Hans C Andersson inte ser någon risk för överfiskning.

Annons

Annons

Regleringen gäller antal nät, maskstorlek på nätet och fisketider på året både för trolling och nätfiske. Han är positiv till maskstorleken på 60 mm, samma som i Hjälmaren och som gör att i stort bara gös som håller minimimåttet, 45 cm, går i näten.

Henrik C Andersson räknar gösfisket som ett fiske på vissa årsklasser och i år har fisket gett stora fångster av gös som ligger strax under minimimåttet. Fisk som släpps tillbaka, men han anser att det borgar för fler goda gösfiskeår framöver.

Det har varit ett dåligt trollingfiske i flera år, men i år är det ovanligt bra. Det märks på antalet båtar som är ute. En dag räknade han till över 25 båtar bara inom området där han själv brukar trolla efter gös.

Han tror inte att det beror på större gösbestånd utan andra faktorer, som hur norsen gått till och var bytesfisken håller till. Går bytesfisken nära land fångas mindre på trolling, men i år verkar bytesfisken, främst nors gå ute i det fria vattnet vilket ger ett utmärkt trollingfiske.

– Det har varit otroligt mycket mås och tärnor i år som man ser ute på vattnet och som tar nors, säger han.

Även om gösfisket inte är hotat ser Henrik C Andersson gärna att fiskevårdsföreningen satsar på att öka kunskapen om fiskebestånden långsiktigt. Han säger att regelbundna provfisken skulle ge svar på variationen och man kan enklare följa utvecklingen av olika arter.

Han såg gärna också att några eller helst alla fiskare rapporterar in sina fångster både från trolling och från nätfisket.

Den enda oro Henrik C Andersson känner är att tappningen av vattnet vintertid är för stort. Det innebär att många lämpliga lekplatser kan torrläggas under våren vilket påverkar småfisken, främst nors som är gösens viktigaste byte.

Annons

Annons

Men han påpekar att ett lågt vattenstånd är negativt för alla djur och växtarter.

– Jag vill ha en naturlig sjö med höga vattenstånd vår och höst, då mår alla bäst, säger han.

Han förespråkar även en aktiv bevakning av fisketillsyningsmän. I dag arbetar 15 personer med övervakning så att reglerna verkligen följs och att de som fiskar löser giltiga kort.

”I år är nog bästa gösfisket i Storsjön någonsin.”

Henrik C Andersson

Fakta

Fakta: Storsjön

Gästriklands största sjö med över 150 öar

Kan tidigare ha hetat Odensjön och Gavleån hette då Odensjöströmmen

Yta 7 300 hektar

Största djup runt 15 meter. Medeldjup 2 - 5 meter

Tillrinning från: Borrsjöån, Fänjaån, Gavelhytteån, Jädraån och Vallbyån

Utlopp: Galveån

Antal funna fiskarter: 20, riklig förekomst finns av abborre, björkna, gädda, gös, mört.

Fiskeregler:

Nätfiske: tillåtet 1 september till 15 november, max två nät på 30 meter, 60 mm maskstorlek

Trollingfiske: tillåtet från 15 juni, max två spön per fiskekort

Fångsbegränsning: vid fiske efter gös med handredskap, max tre gösar per dag, minimimått 45 cm.

Fiskevårdare Ulf Stridsberg diskuterar gärna fisket med Henrik C Andersson och båda vill de behålla ett bra fiske i Storsjön.

Annons

Henrik C Andersson har fiskat i Storsjön sedan barnben och går sällan hem utan fisk

Annons

Wobblers är ett säkert bete för gös och just den här bär märken efter många göständer.

En gammal handbyggd vinda för långreven gör det enkelt att lägga ut krokarna.

Alla fångstredskap ska vara märkta när de läggs ut i sjön.

Henrik C Andersson för noggrann statistik över sin fiskelycka.


Ulf Granström

ulf.granstrom@gd.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan