Annons

Annons

Annons

Gävle

Det här är ingen väg

Det ser ut som en väg, men det är det inte. På Salabanan gäller terrängkörningslagen. Det har Matti Lehtinen i Främlingshem fått brev om.

”Motorfordon såsom traktor eller fyrhjulning får under inga omständigheter framföras på Salabanan”, skriver kommunen i brevet som Matti Lehtinen fick förra veckan.

– Det kan väl hända att dom har rätt i att det egentligen är förbjudet. Men varför ska bara jag få brev i så fall? Här har alla kört med traktorer, ända sedan rälsen togs bort. Jag kör just ingenting, bara någon enstaka gång när jag ska hämta ved eller nåt, säger Matti Lehtinen.

– Kör man traktor på landsvägen bildas det en kö med 300 meter långtradare efter en. Det är väl inte bättre?

Salabanan lades ner 1964 och löper parallellt med den hårt trafikerade och olycksdrabbade väg 56. Där Matti Lehtinen bor ser den gamla järnvägsbanken ut som en smal skogsväg. På andra sträckor ser Salabanan ut som en grusad landsväg. Det syns tydligt att många brukar köra på banvallen, men ingen annan har fått samma brev.

Annons

Annons

– Jag åkte runt och visade folk brevet när jag fått det, för jag blev så arg. Ingen annan hade fått brevet. Men alla ska väl behandlas lika? säger Matti Lehtinen.

– Hos mig är det minst kört men ändå får jag brevet, säger han.

Salabanan ägs av Gävle kommun som köpte den för att någon gång i framtiden göra en gång- och cykelväg där. När kommunen fick tips från en granne att Matti Lehtinen kört på Salabanan var det självklart att tala om vad som gäller, säger Dan Ageborn, jurist på Tekniska kontoret.

– Det är väldigt tydligt att man inte får köra med motorfordon på Salabanan. Får vi tips om någon annan som kör där så får vi påtalat för den personen också att terrängkörningslagen gäller, säger han.

– Men om ingen anmäler kan vi inte göra något. Vi har dålig koll på om folk kör där eller inte.

Matti Lehtinen tycker att man ska tillåta trafik med traktor och fyrhjuling på Salabanan, eller åtminstone se mellan fingrarna.

– Det har fungerat hur bra som helst i alla år jag bott här. Det är ingen som kört sönder någonting, säger han.

Fakta

Salabanan

Salabanan öppnades år 1900 och gick från Sala, över Gysinge till Gävle, men var aldrig någon god affär. 1964 lade man ner persontrafiken. 1970 började man riva banan söder om Mackmyra.

Terrängkörning regleras i terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen. Lagen innebär att körning i terräng på barmark med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjudet. Förbudet gäller alla, såväl markägare som allmänhet.

Terräng definieras som all mark utom bebyggda områden och vägar, som är avsedda för fordonstrafik. Eftersom syftet när man anlade banvallen inte var att den skulle användas för motorfordonstrafik kan den inte anses vara en väg.

Källa: länsstyrelsen

Här får Matti Lehtinen inte köra – och ingen annan heller. Den nedlagda järnvägen omfattas av terrängkörningslagen.– Folk har kört här sedan järnvägen lades ner och det har inte skadat Salabanan, säger Matti Lehtinen, som känner sig utpekad för att bara han fått brev om saken.


Ingegerd Sörgard

ingegerd.sorgard@gd.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan