Annons

Annons

Annons

Annons

Äntligen blir det hospice i Gävle

Äntligen blir det hospice i Gävle efter sju års påstötningar från oss, skriver Roland Ericsson, och Ann-Helen Persson, Centerpartiet.

Text: 

”Äntligen” har på ett sätt blivit ett slitet ord och begrepp men ofta är det trots det, ett uttryck som tycks passa bra in i vissa situationer.

Rubriken för några dagar sedan i Radio Gävleborg var: Kommunen planerar ett hospice.

Det byggde på ett uttalande från omvårdnadsnämndens ordförande Lena Lundgren S. Uttalandet var: ”Redan nästa år ska Gävle kommun inviga ett hospice för att yngre patienter ska få bättre vård i livets slutskede… Detta efter att omvårdnadsnämnden i Gävle sedan i höstas utrett vården av döende patienter.”

Längre fram i intervjun: ”Ett slags hospice – alltså ett hem som är särskilt anpassat för den som ska gå bort…….. Om man inte kan, vill eller törs vårdas hemma, så är kommunen skyldig att erbjuda ett särskilt boende under den sista tiden. Och då ska det vara skräddarsytt för den person det gäller”, säger Lena Lundgren.

Annons

Annons

Inte nog med detta så öppnar nu äntligen omvårdnadsnämnden i Gävle för samarbete med Stiftelsen Själaro. Det vill säga den stiftelse som redan i detalj planerat för Hospicevård.

Hur kommer då begreppet äntligen in här?

Först vill vi uttala att vi i Centerpartiet tar emot detta besked precis som eldsjälen i Stiftelsen Själaro, Lucy Braga, uttrycker det: ”Jag tycker det är kanon! Det är jättebra!”

Vad är då anledningen till detta?

Den 30 maj 2007 hade omvårdnadsnämnden i Gävle sitt ordinarie sammanträde. Från det sammanträdets protokoll kan man läsa ”Förslag gällande hospiceverksamhet”. Det beslutades att detta skulle utredas.

Nära två år senare, den 20 april 2009, lade centerpartiet fram en motion i kommunfullmäktige med följande tre attsatser:

– Att skyndsamt få del av utredningsresultatet angående hospiceverksamhet som uppdrogs av omvårdnadsnämnden 2007-05-30

– Att om utredningen pekar på möjligheten att starta hospiceverksamhet och visa på hur det konkret ska verkställas utifrån ekonomiska och lokalmässiga förutsättningar för kommunen att inrätta sådan verksamhet

Att i detta förberedande utredningsarbete starkt överväga lokaliseringen av hospiceverksamheten till Bomhusgården i de nu (2009 i varje fall) oanvända lokalerna som den nu nedlagda beroendeverksamheten tidigare använde.

Annons

Detta undertecknat av centerpartiet kommunfullmäktigegrupp 2009-05-30.

Slutklämmen från Lena Lundgren i radiointervjun var: ”...men något nytt alternativ till äldrevården räknar jag med att kunna inviga nästa år.” Det vill säga 2014. Här passar alltså äntligen in.

Sammanfattningsvis: Goda förslag, från till exempel 2007, tar ofta alldeles för lång tid för majoriteten, trots ivriga påstötningar i form av motioner från oppositionen, som den här ovan, från 2009. I detta fall tog det sammanlagt sju år till 2014. Men nu är det viktiga som håller på att hända: att med förenade krafter få igång hospiceverksamhet värt namnet i Gävle.

Roland Ericsson och Ann-Helen Persson

Centerpartiet, Gävle

Annons

Annons

Till toppen av sidan