Annons

Annons

Annons

Gävle

Bullret är ett stort bekymmer i skolan

Problemet med buller i skolor och förskolor måste minska.

Annars riskerar både barn och personal att påverkas negativt.

– På nästan varje ställe hittar vi brister, säger miljöinspektör Andreas Norén.

Klockan är 09.30 och Andreas Norén befinner sig på Brynässkolan i Gävle med ett mätinstrument i ena handen och papper och penna i den andra.

Det är dags att mäta bullernivån i några av klassrummen och inspektören passar på när eleverna är ute på rast.

– Det är ventilationsbullret vi mäter, då ska det vara knäpptyst här inne, förklarar han och trycker igång instrumentet.

Gränsvärdet i klassrum är 30 decibel – om ventilationen bullrar mer än så kommer barn och lärare att höja rösterna för att höras vilket i sin tur ställer till problem. En för hög ljudnivå gör att eleverna kommer att prestera sämre. Både inlärningsförmågan och minnet påverkas nämligen negativt av buller, visar forskning genomförd vid bland annat högskolan i Gävle.

Annons

– Andra konsekvenser är till exempel trötthet, huvudvärk och ökad risk för tinnitus. Långvarig exponering av buller ger generellt sett en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar hos vuxna, säger Andreas Norén.

Annons

Med under inspektionen är biträdande rektor Anki Gustavsson som berättar vilka åtgärder som gjorts i de olika klassrummen. I en sal har stolarna sönderklippta tennisbollar på fötterna för att minska skrapljuden. Och genom att lägga rasterna samtidigt för eleverna minskar risken för att stoj i korridorerna läcker in i klassrummen under lektionstid.

– Jag har lärare här på skolan som har hörselproppar ibland när alla barn är inne i klassrummet samtidigt, säger Anki Gustavsson.

– I just det här klassrummet är det ljuddämpande skivor på bänkarna, det försöker vi satsa på nu även om det är dyrt. Lärarna säger att det gör otrolig skillnad.

Men den pampiga stenbyggnaden från 1905 har såklart även brister. Ett exempel är att gympasalen ligger högst upp i byggnaden och dunket från springande fötter läcker ned i rum under.

– Det är ett stort problem. När det är 25 ungar däruppe låter det mycket. I bland tror man att eleverna ska komma ned genom taket, säger Anki Gustavsson och kastar en blick uppåt.

Därför har rummet precis under inte använts som undervisningssal på två år utan fungerat som konferensrum åt lärarna istället. I år har dock elevantalet på skolan vuxit och klassrummet måste på nytt tas i bruk.

Förutom ventilationsbuller tittar kommunens inspektörer även på akustiken i skolorna och förskolorna. Dålig akustik kan ge en väldigt bullrig miljö, därför bör det finnas takabsorbenter och väggabsorbenter så att det inte blir för lång efterklangstid.

Annons

Annons

Andreas Norén, miljöinspektör på Gävle kommun, genomför tillsammans med sina kollegor en stor bullerinspektion på 140 förskolor och skolor.

I trapphuset är ljudnivån hög, men just här ska ingen inlärning ske.

Jakob Khris och Kevin Inan tycker att det kan vara lite väl hög ljudnivån i skolan. Värst är det i matsalen och på fritids, men även i klassrummet kan studieron störas av för mycket ljud.

– Alla vill sitta bredvid varandra och jobba och då börjar de prata istället, säger Kevin Inan.

Andreas Norén, miljöinspektör.

Anki Gustavsson, biträdande rektor.

Jakob Khris och Kevin Inan tycker att det kan vara lite väl hög ljudnivån i skolan. Värst är det i matsalen och på fritids, men även i klassrummet kan studieron störas av för mycket ljud.

I trapphuset är ljudnivån hög, men just här ska ingen inlärning ske.

Andreas Norén, miljöinspektör på Gävle kommun, genomför tillsammans med sina kollegor en stor bullerinspektion på 140 förskolor och skolor.

Anki Gustavsson, biträdande rektor

Andreas Norén, miljöinspektör.

Jakob Khris och Kevin Inan tycker att ljudnivån är värst i matsalen och på fritids.


Anna Höglund

anna.hoglund@gd.se

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan