Annons

Annons

Annons

Nu krävs det krafttag

Dyslexiförbundet kräver att kommunerna i Gästrikland ska skärpa sig när det gäller att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter.

För elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i Gästrikland är skolan som ett lotteri. Deras möjligheter beror helt på vilken kommun de bor i, vilken skola de hamnar i och vilken lärare de får. Nu krävs en skärpt ambitionsnivå - alla barn ska ha samma möjligheter att lära sig att läsa och skriva.

Annons

Demoskop har nu kartlagt kommunernas hantering av stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter. Studien genomfördes 13 maj-4 juni i Sveriges hundra största kommuner.

Studien visar att hälften av kommunerna saknar handlingsplan för grundskolans jobb med läs- och skrivsvårigheter. Sandvikens kommun sticker dock ut i undersökningen och tillhör de bästa kommunerna i landet. Gävle har inte svarat.

Annons

Tidiga insatser är avgörande för läsinlärningen. Hälften av kommunerna i landet gör screening i förskoleklass eller i årskurs 1. Många elever upptäcks först i mellan- eller högstadiet. 34 procent av kommunerna saknar centralt beslutad screening-modell, och många elever missas helt.

I vissa kommuner utreds eleven inom åtta veckor, i andra kommuner tar det två år. Flera kommuner gör inga utredningar alls.

Dyslexi kräver särskild pedagogik, inte bara lästräning. Eleverna behöver inlästa läromedel och andra verktyg. Många kommuner har säkerställt tillgången till dessa genom att tillhandahålla datorer, rättstavningsprogram, talsyntes, inlästa läromedel mm. I de andra kommunerna finns inga direktiv för att säkra att alla får hjälp - det är upp till skolans och rektors prioritering.

Lärarna behöver stöd och kunskap om anpassning av undervisningen, men bara en av tre kommuner fortbildar sin skolpersonal.

Enligt Skolverket saknade 22 procent av eleverna i åk 9 fullständiga betyg våren 2012. 12 procent var inte behöriga till gymnasiet. Många av dem har läs- och skrivsvårigheter.

Så här behöver det inte vara.

Annons

Nu krävs krafttag. Vi vill att alla kommuner i Gästrikland ska:

1. Göra en handlingsplan för hur skolor ska ge elever i läs- och skrivsvårigheter särskilt stöd

Annons

2. Säkerställa att hjälpmedel och inlästa läromedel finns tillgängliga

3. Stödja lärare via fortbildning genom hela yrkeslivet

Nu kastar vi handsken till Gästriklands kommuner – skrota kunskapslotteriet. Alla elever har rätt till en bra start i livet.

Eva Westerlund


ordförande Dyslexiförbundet FMLS i Gävleborg


Pernilla Hålén


ordförande Dyslexiförbundet FMLS i Ockelbo

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan