Annons

Annons

Annons

Gävle

Sjuksköterska slår larm: Äldre skickas till akuten i onödan

Äldre människor skickas till sjukhusakuten i onödan. Fler skulle kunna få den vård de behöver i sin hemmiljö – om kompetensen och utrustningen var bättre på äldreboendena. Det hävdar sjuksköterskan och vänsterpartisten Iréne Forslund i Gävle.
– Det här är en viktig fråga som jag vill lyfta till debatt, säger hon.

De som bor på äldreboenden i dag är oftast sjuka och sköra. När de plötsligt blir sämre i sitt tillstånd eller drabbas av någon infektion är det relativt vanligt att man kallar på ambulans och skickar dem till sjukhusets akutmottagning. Det är ofta befogat . Men många gånger skulle personerna ha kunnat få den vård de behöver på äldreboendet och sluppit den stress och oro som akuttransport till sjukhus innebär.

Läs även: Sjuka äldre utan platser

Detta beskrivs i en avhandling som Marie Kirsebom, medicine doktor på Uppsala universitet, skrivit. Enligt hennes forskning, som baseras på hur vården fungerar i Uppsala, remitteras ungefär var sjätte person på äldreboenden till akutmottagningen i onödan.

Annons

Annons

Är detta ett problem även i Gävle? Ja, enligt Iréne Forslund.

– Situationen är ungefär densamma här som i Uppsala. Även här skickas det onödiga remisser till akuten från äldreboendena, säger hon.

Irene Forslund är nyligen pensionerad sjuksköterska med lång erfarenhet av vården i Gävle. Hon har arbetat 30 år i landstinget och 12 år inom äldreomsorgen i kommunen. Hon är också vänsterpartistisk ledamot i Omvårdnadsnämnden och har där tagit upp det här i en fråga till förvaltningen.

De onödiga remisserna bottnar bland annat i brist på kontinuitet hos personalen, menar Iréne Forslund. Det är svårt att rekrytera sjuksköterskor och det skapar omsättning i personalstyrkan. Personalen hinner inte lära känna de boende och deras anhöriga på det sätt som skulle behövas och vet inte vad de förväntar sig när de blir akut dåliga.

– Vissa av de boende är tydliga med att de vill åka till akuten och känner sig trygga med det, då ska detta givetvis respekteras. Men andra blir oroliga och stressade av att ryckas upp och köras i väg till sjukhuset, säger hon.

Ett besök på akuten kan bli ansträngande med provtagningar, undersökningar och annat som ska genomföras.

– För personer med demenssjukdom innebär varje flytt en försämring. De mår bäst av att vara kvar i en miljö där de känner igen människorna och rösterna, säger Iréne Forslund.

En annan förklaring till de onödiga akutenremisserna är bristen på medicinsk utrustning på äldreboendena. Det skulle gå att i större utsträckning än i dag hantera de äldres åkommor på plats om möjligheten fanns att till exempel ta sänka, mäta blodvärde och ge syrgas.

Annons

– Det här gjordes förr på äldreboendena men det har tagits bort, konstaterar Iréne Forslund.

Det medicinska kunnandet är inte lika stort som tidigare på äldreboendena, menar hon.

Annons

– Allt fokus på senare år har legat på bemötandefrågor. Och det har varit bra. De boende bemöts på ett mycket bättre sätt i dag. Men tyvärr har man samtidigt tappat i reell medicinsk kompetens, anser Iréne Forslund.

På äldreboendena finns inga läkare. De boende får sin läkartillsyn via hälsocentralerna. Iréne Forslund tycker inte att det räcker.

– Det bästa vore om kommunen hade egna läkare, geriatriker med specialistkompetens inom äldrevård.

Inom Omvårdnadsförvaltningen i Gävle ställer man sig frågande till påståendena om att det skickas onödiga remisser till akutmottagningen.

– Det är inget som vi känner till. Om det här hade varit ett problem hade de hört av sig från akuten. Men vi har inte fått några avvikelserapporter därifrån, säger Ulrika Carlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska vid Omvårdnad Gävle.

När någon på ett äldreboende skickas till akuten är det i allmänhet efter beslut från läkare i primärvården, betonar hon.

– De flesta som remitteras till akuten blir inlagda på sjukhuset. Och det sker ju av en orsak. Man lägger inte in patienter som inte behöver sjukhusets vård.

Finns det något som ändå kan göras för att färre ska behöva åka till akuten?

– Vi behöver förbättra det beslutsstöd som personalen har att tillgå i de här akuta situationerna. Det ska finnas en planering där det tydligt framgår hur de boende och deras anhöriga vill ha det när de blir sämre. Den här vårdplaneringen måste följas upp kontinuerligt så att den inte blir inaktuell. Här har vi ett jobba att göra, säger Ulrika Carlsson.

Annons

Läs även: Låt gamla flytta till värmen

Annons

Läs även: Så kan äldre med depressioner få första hjälpen i Gävle

Många äldre skulle må bättre av att tas omhand på sitt äldreboende i stället för att skicka i väg till akuten, anser Iréne Forslund, sjuksköterska i Gävle.

Iréne Forslund.

Hit till akutmottagningen på Gävle sjukhus skickas många äldre när de blir sjuka. Kanske skulle de kunna få vård där de bor i stället.


Björn Hanérus

026-15 96 34
bjorn.hanerus@mittmedia.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan