Annons

Annons

Annons

Annons

Karin Bergkvist: Regionprocess med många frågetecken – men svaren får vi inte med en folkomröstning

Vi behöver Region Svealand, men nu darrar regionprocessen. Inte minst sedan Moderaterna sällar sig till dem som vill ha folkomröstning.

Blir Gävle residensstad i framtiden? Vad händer med landshövdingarna? Det finns frågetecken kring regionprocessen, men inget en folkomröstning ger svar på.

Bild: Arkivbild

Annons

Kommer vi att rösta i regionvalet i Svealand 2018?

Den historiska processen för att bilda större regioner i Sverige är inne i slutfasen, samtidigt knakar det märkbart i processen på många håll. Här i länet godkändes remissförslaget om storregionen Svealand av regionfullmäktige tidigare i höst. Men frågan splittrar politikerna.

Moderaterna har varit emot storregioner från början. Liberalerna har nyligen sagt nej nationellt men säger ja på vissa håll i landet, som i Dalarna och Gävleborg. Även Kristdemokraterna säger nej nationellt men ja här i länet. Miljöpartiet vacklar. Sverigedemokraterna säger tvärt nej och har – liksom Sjukvårdspartiet – istället begärt en folkomröstning.

Det är ett krav som Moderaterna nu ansluter sig till.

Annons

Vanligtvis är partiet inte för folkomröstningar. Patrik Stenvard, regionoppositionsråd för partiet i Gävleborg, erkände vid en presskonferens om regionfrågan som Moderaterna höll på måndagen att han personligen är mycket tveksam till folkomröstningar.

Annons

Det är en hållning partiet borde ha även i denna fråga.

Det må låta superdemokratiskt med folkomröstningar där den lilla människan får en röst som väger lika tungt som politikernas. Men hur ska man hitta balansen om vilka saker vi ska folkomrösta om? Och ur en moralisk aspekt finns risken för att synnerligen komplexa problem ska omvandlas till en ja- eller nej-omröstning, trots att det är svårt att svara så enkelt. Folkomröstningar kan vara vanskliga då det helt enkelt ofta är otydligt vad de röstar om.

På ett principiellt plan kan man konstatera att Sverige har representativ demokrati. Det är de folkvalda politiska företrädarna som ska styra, inte folkomröstningarna.

Men tyvärr går Moderaterna i länet – liksom partiet gjort på många andra håll, bland annat i Dalarna – ifrån sina egna principer och säger nu att man ansluter sig till kraven på att ordna en folkomröstning om regionfrågan.

För att understryka behovet av en folkomröstning har partiet låtit Novus genomföra en opinionsundersökning om storregion Svealand. På frågan "Vad anser du om föreslaget om att bilda storregion Svealand?" svarar 36 procent av de tillfrågade i Gävleborg "mycket dåligt"- 18 procent säger "ganska dåligt". Ganska bra eller mycket bra tycker 17 respektive åtta procent. Övriga var osäkra. Andelen negativa hänger förstås tätt ihop med att en stor majoritet svarar att de inte är insatta i vad förslaget om en storregion får för konsekvenser, vilket också blir tydligt av de spretiga svar som ges på en rad frågor om hur region Svealand påverkar vården, personal, ekonomin och så vidare.

Annons

Annons

Det är i sig inte överraskande att många ser frågan som komplicerad. För det är den. Men den är inte ny och den är inte okänd för varken Moderaterna eller några andra partier. Att använda sig av det trubbiga instrument som en folkomröstning – rådgivande, inte beslutande – utgör framstår som populism.

För sjukvård, tillväxt och infrastruktur är det självklart en god idé för Gävleborgs län att ingå i en större region och region Svealand är det självklara valet.

För oss är det synnerligen strategiskt viktigt att kopplas samman med den expansiva Mälardalen. De flesta inser detta och en majoritet av våra folkvalda politiker i länet är inne på samma linje.

Det finns en lång rad viktiga frågor att ta ställning till när regionprocessen går in i nästa fas. Som hur den statliga närvaron kan balanseras, hur den regionala administrationen ska spridas ut. Och icke att förglömma – mer symboliskt viktiga frågor som var residensstaden ska läggas.

Det är viktiga frågor för vårt län, vår framtida region, men inget som en folkomröstning ger svar på.

Läs mer: Storregioner: Folkomröstningar är inte lösningen

Läs mer: EHRLING: Därför ska Dalarna ingå i en ny Svealandsregion


Karin Bergkvist

026-15 96 36
karin.bergkvist@mittmedia.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan