Annons

Annons

Annons

Gävle

Elever i skyddat boende i Gävle får ingen utbildning – Skolinspektionen kräver bättring av kommunen

Två elever i Gävle har inte fått någon utbildning sedan de placerats i skyddat boende. 

Text

En förälder till två barn i Gävle har anmält till Skolinspektionen att barnen inte får någon utbildning. Eleverna bor i skyddat boende men de har inte blivit placerade vid en ny skola där de nu bor.

Socialtjänsten i Gävle kommun har uppgett att att i vissa fall, då det inte är möjligt att få undervisning av någon anledning, alternativt om det är kort tid vårdnadshavaren är i skyddat boende, bedöms skyddsbehovet väga tyngre än att barnet går i skolan den perioden. Socialtjänsten uppgav vidare att inskrivning i ny skola inte var möjlig men att socialtjänsten kunde bidra med studiematerial från skolan under frånvaron.

Annons

Annons

Skolinspektionen ser särskilt allvarligt på att barn som visats i skyddat boende blir utan skolgång. Skolinspektionen bedömer att Gävle kommun brutit mot bestämmelsen om elevs rätt till utbildning och förelägger nu därför Gävle kommun, att senast den 27 mars, vidta åtgärder för att tillgodose de aktuella elevernas rätt till utbildning.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan