Annons

Annons

Annons

Beslutet undanröjt – ändra och gör rätt

Text: 

Beslutet att utse chefsjuristen Helén Åleskog till biträdande kommundirektör med en löneökning på 40 000 kronor per månad har på mitt initiativ underställts förvaltningsrätten för laglighetsprövning.

Förvaltningsrätten har den 4 april upphävt beslutet. Rätten kom till samma slutsats som jag angav i mitt överklagande – kommunstyrelsens ordförande har överskridit sina befogenheter.

Det är anmärkningsvärt att beslutet verkställts innan det vunnit laga kraft. Innan man verkställer ett beslut som inte vunnit laga kraft måste man bedöma om beslutet kan komma att undanröjas vid en laglighetsprövning. Någon sådan bedömning synes inte ha skett.

Om ett kommunalt beslut undanröjs och beslutet redan har verkställts ska verkställigheten rättas. Rättelse ska ske i den utsträckning som det är möjligt. Den senaste ändringen av kommunallagen förtydligas att beslut som inte kan rättas, som huvudregel, inte får verkställas innan de vunnit laga kraft.

Annons

Annons

Av tidningsuppgifter har framgått att kommunen riskerar skadeståndsanspråk från Helén Åleskog om beslutet att utse henne till biträdande kommundirektör ändras och att hon får återgå till sin tidigare tjänst som chefsjurist och förvaltningschef.

Åleskog har genom sitt agerande provocerat fram det aktuella beslutet och hon har, i sin egenskap av chefsjurist, underlåtit att informera kommunstyrelsens ordförande om den olagliga hanteringen. Hon borde definitivt ha avrått från verkställighet innan beslutet vunnit laga kraft.

Kommunstyrelsen ska snarast ändra det undanröjda beslutet. Det bästa är nog att återgå till tidigare förhållande. Om man senare avser att förstärka kommunens ledningsfunktion, bör det ske efter ingående analys och prövning.

Det är inte säkert att det är en jurist som behövs i så fall. Skulle man komma fram till att det behövs en biträdande kommundirektör ska tjänsten givetvis utannonseras.

Kommundirektören har undertecknat det nya anställningskontraktet för Åleskog utan att förvissa sig om att förhandling skett med de fackliga organisationerna. Detta är en försummelse som kostat kommunen minst 350 000 kronor i skadestånd till facken.

Kommundirektören har aktivt medverkat i det aktuella lönebeslutet. Han har också varit involverad i en uppmärksammad löneökning för en annan kommunchef som fick 15 000 i månaden i löneförhöjning.

Annons

Med hänvisning till detta bör kommundirektören omedelbart fråntas alla möjligheter att påverka lönebildningen för förvaltnings- och bolagschefer inom kommunkoncernen. Mitt förslag är att bilda en kommitté med fackligt erfarna politiker med uppgift att lönesätta förvaltnings- och bolagschefer.

Till sist vill jag rikta mitt personliga tack till Gefle Dagblad, Emma Åhman, SVT Gävleborg, Anders Sundin och alla enskilda som stöttat mig under de åtta månader som ärendet har tagit. Jag hoppas några har förstått och lärt sig en läxa.

Leif Åke Hållander

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan