Annons

Annons

Annons

Annons

Ett misslyckande när två tredjedelar känner sig stressade av jobbet

Det är inte den som är stressad som ska lära sig att hantera sin jobbstress, det är arbetsgivarens ansvar att se till att det aldrig går så långt att jobbstressen måste hanteras, skriver Unionens Mia Aho Wahlberg och Stefan Wiborgh.

I Gävleborg känner sig nästan två tredjedelar, 64 procent, av tjänstemännen i privat sektor stressade av sitt jobb. För dem är jobbstressen inte ett undantag utan en känsla de går runt med dag efter dag. Stress har blivit ett normaltillstånd.

Nu måste ni arbetsgivare kavla upp ärmarna. Ni har ansvaret för att arbetet som sker på er arbetsplats inte leder till ohälsa. Jobbstressen är främst ert ansvar!

Vi lever i ett stressat samhälle där det kan vara svårt att få tid för återhämtning. I Gävleborg känner nästan var fjärde tjänsteman (23 procent) att de inte hinner återhämta sig efter stressiga perioder. I panik letar vi i stället upp information om hur vi ska hantera vår stress och möts av råd om att yoga, lyssna på lugn musik eller börja träna för att hantera den stressiga vardagen. Det kan vara bra i stunden men är inte hållbart i längden.

Annons

Annons

Det är inte den som är stressad som ska lära sig att hantera sin jobbstress, det är arbetsgivarens ansvar att se till att det aldrig går så långt att jobbstressen måste hanteras.

För stress ska inte vara ett normaltillstånd. Efter intensiva perioder behöver vi tid för återhämtning, annars går det ut över vår hälsa, arbetsprestation och privatliv. Alltför många går i dag runt med allvarliga symptom på stress.

Försämrat minne, ångest, depression, hjärtklappning, värk i kroppen och sömnsvårigheter är bara några av de vanligaste konsekvenserna av långvarig stress. Tyvärr delar alldeles för många erfarenheten av att kroppen säger ifrån då långvarig stress börjar påverka både den fysiska och mentala hälsan.

Som arbetsgivare är ni skyldiga att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Ni har också allt att vinna på att prioritera era anställdas hälsa. Vi vet att stressrelaterade sjukdomar är vanliga och att ha anställda som inte kan gå till jobbet gynnar varken individen, företaget eller samhället.

Därför har ni arbetsgivare ett stort ansvar. Vänta inte till någon har blivit sjuk utan se redan nu över era rutiner, läs på om tidiga signaler på ohälsa så att du kan agera i tid, och fundera över vad du som arbetsgivare kan göra för att ge dina anställda rimliga möjligheter att klara av jobbet under ordinarie arbetstid.

Annons

I Gävleborg känner i dag bara tre av tio till om deras arbetsgivare har några riktlinjer för minskad stress på jobbet. Det är anmärkningsvärt!

Annons

Idag stressar många från jobbet för att hämta barnen på förskolan, hoppar över lunchrasten för att slänga i sig något snabbt framför datorn, och svarar snabbt på jobbmail när det plingar till i telefonen på kvällen.

Att två tredjedelar av tjänstemännen i Gävleborg går runt och känner sig stressade av sitt jobb tar vi på Unionen på största allvar. Vi hoppas att du som är arbetsgivare i Gävleborg tar det på lika stort allvar.

Unionen Gävleborg

Mia Aho Wahlberg, regionchef

Stefan Wiborgh, ordförande regionstyrelsen

Annons

Annons

Till toppen av sidan