Annons

Annons

Annons

Hotet mot Bollnäs sjukhus berör hela regionen

Bollnäs sjukhus är viktigt för befolkningen i södra Hälsingland, men också för hela länet. Sedan 2012 drivs sjukhuset av det privata vårdföretaget Aleris på uppdrag av landstinget. Sjukhuset har utmärkt sig vid upprepade tillfällen i nationella rankningar av sjukhuskvalitet och är mycket uppskattat av patienterna, skriver Peter Nordebo, L.

Text

Bollnäs sjukhus är viktigt för hela länet, skriver Peter Nordebo.

Bild: Arkivbild

Annons

Nu hotas den fortsatta verksamheten från flera håll. Avtalet mellan Region Gävleborg och Aleris går ut den sista mars nästa år. Det finns möjlighet för regionen att förlänga avtalet med ytterligare två år, fram till mars 2021.

En sådan förlängning kommer hälso- och sjukvårdsnämnden antagligen att besluta om i samband med nästa möte. Men efter 2021 finns inget avtal. Eftersom avtalet då oåterkalleligen löper ut måste det göras en ny upphandling om sjukhuset ska fortsätta att drivas i privat regi.

Annons

Annons

En sådan upphandling måste regionen inleda snarast, om det ska kunna bli en övergång utan störningar för sjukvården. Men en viktig fråga är vilka politiker som vill ha sjukhuset kvar. Regeringen har, med stöd av Vänsterpartiet, lagt fram ett förslag om att kraftigt begränsa möjligheterna att driva vård, skola och omsorg i privat regi.

När det gäller sjukvård pågår fortfarande en utredning av hur vinsterna ska begränsas. Men det råder ingen tvekan om att V, MP och S villI begränsa förutsättningarna för skattefinansierad privat sjukvård.

Om dagens regering får majoritet i riksdagen efter valet 9 september kommer inget privat företag vilja eller kunna driva Bollnäs sjukhus vidare på entreprenad efter 2021. Varken Aleris eller någon annan aktör. I det läget blir det alltså inte möjligt att göra någon ny upphandling, eftersom regionen inte kommer att få några anbud.

Jag och Liberalerna i regionen saknar förtroende för att den sittande majoriteten i så fall kommer att driva sjukhuset vidare i regionens regi. Oavsett vad de säger inför valet.

Vi har sett vad som hände i grannlänet Västernorrland, där majoriteten gick till val 2014 på att behålla sjukhuset i Sollefteå, för att sedan ändå stänga bland annat BB och akutkirurgi efter valet.

Annons

Vi vill ha de tre sjukhusen kvar i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs! Du kan bli en del av lösningen genom att använda din röst klokt i valet den 9 september. Vi behöver en ny politisk ledning för Region Gävleborg!

Peter Nordebo

Liberalerna

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan