Annons

Annons

Annons

Annons

Bildningen spelar en avgörande roll för hur vi klarar kris och krig

Nu har MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) broschyr "Om krisen eller kriget kommer" landat i landets alla brevlådor. Det är en gigantisk informationsinsats som vi som studieförbund också välkomnar och här kan vi bidra än mer med rätt förutsättningar och kontaktytor mellan myndigheter och civilsamhälle, skriver Studieförbundet Vuxenskolan.

Broschyren från MSB som just har delats ut.

Bild: Elisia Eskola

Annons

Som folkbildare ser vi behovet av att öka kunskap, färdigheter och erfarenhetsutbyte hos människor när det gäller förmåga att klara sig om större kris eller krig skulle drabba oss. Människor med liten förmåga att hantera allvarliga kriser är sårbara när samhällssystem sätts ur spel.

Särskilt viktigt blir det att tillgängliggöra information och ge möjligheter till färdigheter även för människor exempelvis med intellektuell funktionsnedsättning eller med internationell bakgrund.

Annons

Annons

Runt om i landet samarbetar vi inom Studieförbundet Vuxenskolan med flera frivilliga försvarsorganisationer. Tillsammans arrangerar vi föreläsningar för människor som vill skaffa sig bättre kunskap om hur vi som enskilda människor kan hantera en kris. Vi har även en rad kurser i att öka självhushållningen på olika sätt, från hönshållning till biodling.

Detta område skulle kunna utökas och växa ännu mer med rätt förutsättningar.Men studieförbundens betydelse för människors motståndskraft handlar inte bara om direkta insatser för ökad självhushållning. Vårt främsta bidrag handlar om den grundläggande idén om att få fler människor att växa och därmed stärka demokratin och demokratins motståndskraft.

Bildning, som den process som påverkar och formar våra tankar och vår personlighet, spelar också en avgörande roll för hur den enskilda människan klarar sig i kris och krig. Människor kan navigera bättre i ett landskap fullt av informationskrigförande insatser, påverkansoperationer och falsk ryktesspridning när det finns en bildningsgrund att stå på.

Kunskap och bildning ger människor egenmakt och möjlighet att påverka sin situation och är pusselbitar i vad vi kallar gott omdöme.studieförbunden har under lång tid erbjudit folkbildningsaktiviteter och nått fram till stora delar av befolkningen. I dag når studieförbunden tillsammans 1,7 miljoner personer årligen och detta tillsammans med såväl nya som gamla föreningar och organisationer.

Annons

MSB:s broschyr är ett välkommet tillskott för att uppmärksamma och betona vikten av människors förmåga att hantera allvarliga kriser. Vi följer gärna upp intresset hos enskilda individer och hos organisationer genom fler studiecirklar.

Nina Larsson

förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan

Agneta Wiklund Hedberg

avdelningschef SV Gävleborg

Annons

Annons

Till toppen av sidan