Annons

Annons

Annons

Vill du ha satsning på ytterområdena – rösta då på oss

Gävle kommuns ytterområden är bra orter att bo och leva i. Sedan 2017 så har Socialdemokraterna drivit fram en satsning på ytterområdena med fem miljoner årligen i Gävle kommuns budget som man nu vill förlänga till 2022, skriver Niklas Axelsson, S.

Text

För att nämna några exempel har satsningen hittills resulterat i: gång och cykelväg mellan Stensängarna och Brunnsvik i Forsbacka, upprustning av elljusspåret i Forsbacka, en pumptrackbana i Hedesunda, båtiläggningsplatser i och utegym i Hamrångebygden.

Vi Socialdemokrater vill nu gå vidare med att arbeta fram trygghetsplaner för alla kommundelar.Bygga trygghetsbostäder i alla ytterområden.Öka den kommunala närvaron. Utred utlokalisering av kommunala tjänster till ytterområdena. För oss i Forsbacka innebär en socialdemokratisk valvinst att man bland annat: Stärker kommunikationerna, kopplar ihop Gävle, Forsbacka och Sandviken i ett sammanhållet cykelnät. Att det byggs en pendlarparkering och motorvägshållplats vid E16. Man värnar Forsbacka bruk. Att bevara och utveckla Forsbacka skola och fritidsklubben.

Vill du ha en fortsatt satsning på ytterområdena i kommunen , rösta på Socialdemokraterna i kommunvalet 9 september.

Niklas Axelsson

Forsbacka Socialdemokratiska förening

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan