Annons

Annons

Annons

Annons

Dags att återuppliva skogsmuseet Silvanum

Varför inte utveckla Kristian Ekenbergs idé för Sjömanskyrkan? undrar Ove Lennström.

Bild: Annakarin Björnström

Annons

Gävle skulle vinna på ett nytt kulturhus, inte bara ett nytt bibliotek, antyder Kristian Ekenberg i en kommentar angående osäkerheten om Sjömanskyrkans framtid. Vi är många som instämmer.

Beträffande det opraktiskt placerade kulturhuset Konstcentrum, kunde en flytt förebådas planerad redan vid installationen. Tolkningen bygger på att kommunen avstod namnändring, därför lystrar huset fortfarande till det vackra namnet Silvanum. Silva är latin och betyder skog, inpassad i rätt deklination får vi Silvanum, arboretum är också latin och avser en växtplats för träd.

Från 1960-talet och under hela1990-talet fanns två skogliga kulturbegivenheter i staden. Det var tiden då Gävle var en stad med naturvetenskapliga inslag i kulturlivet, liknande städer som Stockholm med Naturhistoriska riksmuseet, och Uppsala med Evolutionsbiolgiska museet.

Annons

Annons

Skogsmuseet Silvanum var ett av de få i sitt slag i Europa med en skogsbotanisk park i Valls Hage, innefattande ett arboretum med 200 trädarter, alla naturligt förekommande i landet. Millennieskiftet inleddes med nedläggning av museet, och en fortsättning av det sedan tidigare påbörjade förfallet av Valls Hage.

Många var de ideella föreningar som bedrev folkbildning i Silvanums lokaler under hela museets existens. Det skedde i form av föreläsningar och utställningar med naturvetenskaplig anknytning. Arrangemangen kompletterades med Silvanums egna utställningar.

Särskilt minns jag två magnifika sådana, en om evolutionen, en annan om skogen. Med en fantastiskt kunnig personal kunde resultatet bara bli formidabelt.

Försvinnandet medförde avsaknad av en hel kulturform. Sammantaget raserades dessutom kontinuiteten i flertalet vidhängande arrangemang, och naturvetenskaplig kompetens försvann, kompetens avsedd att stärka allmänhetens bildningsnivå. Skolor kunde fördjupa sin utbildning vid besök av museet eller arboretet, och blev tillika en förstärkande resurs för lärare.

I dag är det uppenbart för alla vad klimatförändringar kan innebära, men knappast hur den biologiska mångfalden styr klimatförändringarna. Därför är det rätt tid att återupprätta ett Silvanum, varunamnet är som nämnts bevarad. Varför inte återinföra skogsmuseet som ett nytt ekologiskt kulturcentra, en utbildningsplats för allmänheten, inte minst för våra politiker.

Annons

Annons

Ordet ekologi har nästan samma betydelse som ekonomi, nämligen "hushållning", en vårdande del av människans arbete. Alla politiker förutsätts ha erforderlig ekonomisk utbildning, något som underlättar den ekologiska utbildningsbiten. Det är dags att bredda den kulturella mångfalden genom att  ge naturen ett ansikte i Gävles kulturliv?

Varför inte utveckla Kristian Ekenbergs idé rörande Sjömanskyrkan, och mitt förslag om ett pånyttfött Silvanum inklusive Valls Hage.

Ove Lennström

Annons

Annons

Till toppen av sidan