Annons

Annons

Annons

Annons

Att sälja Sjömanskyrkan kostar eftersom demokratins möjligheter krymper

Sjömanskyrkan är en magnifik byggnad .Den första byggnad jag en gång i tiden tog till mitt hjärta när jag flyttade till Gävle. Jag kunde i och för sig önska den en vackrare omgivning, än vägar och parkeringsplatser, men magnifik är den och dess historia gör den extra intressant, skriver Ulla Andersson, V.

Ulla Andersson, V.

Bild: Annakarin Björnström

Annons

Sjömanskyrkan är dock inte enbart en ståtlig byggnad den är också rik på innehåll. Det finns ingen motsvarighet i kommunen. Den är unik då den utgör en mötesplats på så många sätt. Här samlas unga då huset blivit en mötesplats.

Här huserar föreningar då huset erbjuder möteslokaler för alla oavsett föreningens ekonomi. I dag är ett stort antal föreningar på olika sätt aktiva i huset. Många använder Sjömanskyrkan för möten, föreläsningar, utbildningar och andra aktiviteter. Här möts teater, konst, musik och andra kulturyttringar.

Här möts människor med bakgrund i olika länder. Här kan alla samlas för det här är ett hus och en mötesplats utan kommersiella intressen. Här har alla råd att vara.

Sjömanskyrkan, eller Musikhuset som det också kallas, är också en central plats för det lokala musiklivet. I nuläget repar ett drygt 40-tal band i huset och det är kö. Här har de möjligheter att repa och spela , här finns en scen som när musikscenen på CC-puben tyvärr försvinner kan komma utgöra Gävles nya musikscen.

Annons

Annons

Vi har en stolt musiktradition i vår stad och många är de band som repat i det här huset genom historien. Utan Musikhuset ställs så många utan möjligheter att finna repetitionslokaler. För vilka kan och vill ta emot ett 40-tal band, vilka har möjligheten att hantera den ljudvolymen men också tillgodose att lokalerna inte blir för dyra för banden att vara i.

Vi behöver fler demokratiska mötesplatser i staden, inte färre, skriver Ulla Andersson.

Bild: Annakarin Björnström

Vi behöver fler sådana här demokratiska mötesplatser i staden, inte färre. Med allt färre mötesplatser och möten i samhället blir vi också mer otrygga och rädda för varandra.

Att föreningar, människor har lokaler att mötas i, att vi har ett fik och en miljö som är inbjudande och välkomnande för alla och dit var och en kan gå oavsett om plånboken är mager eller tjock är en tillgång i vår stad. En tillgång som vi bör vara rädda om.

Att sälja Sjömanskyrkan, att privatisera den kostar. Det kostar för att demokratins möjligheter krymps. Det kostar för att huset som i dag är allas vårt hus blir i stället för en liten grupp som har råd att vara där.

Gävle behöver fler mötesplatser fri från kommersiella intressen där vi kan mötas och lära känna varandra. Det är bra för människorna, demokratin och för vår stad.

Annons

Ulla Andersson, V

Mer läsning: Häng med in i Sjömanskyrkan

Kristian Ekenberg: Sälj inte ut Sjömanskyrkan!

Annons

Annons

Till toppen av sidan