Annons

Annons

Annons

Annons

Området är en skam för Alderholmen

Skribenten har synpunkter på skötseln av Gävle strand och andra delar av Alderholmen.

Bild: Arkivbild

Annons

Sitter just nu och tittar ut på detta fantastiska utomhusgym som kommunen byggt längs Stuvaregatan. Ett totalt dött område beväxt med ogräs av olika sorter. Häromdagen var ett par män här och med trimmer slog ner en del ogräs men lämnade en ogräsbuske och en massa avslaget ogräs kavar. Ingen sopade den matta som lagts som underlag på gruset.

Området är en skam för stadsdelen tillsammans med annat som det orensade badet där det i sommar har badats bland de stenar kommunen tippade där för fem år sedan. Rensa upp badet igen så staden får ett riktigt bad med en playa för även icke simkunniga. Vid Gustafs Bro är det tvärdjupt och strömt.

Helt saknas en riktig lekplats på området längs Stuvaregatan, endast vid Fyren, ett dagis 500 meter från oss finns lekplats, men den är inhägnad och oåtkomig.

Annons

Annons

Ni tjänstemän och byråkrater vid Samhällsbyggnad ska här få ett tips gratis: Riv upp detta gym, komprimera det, (förtäta som är så poppis) och bygg en en riktig lekplats med alla tillbehör på ytan som blir över. Som det nu är flyttar fler barnfamiljer härifrån då barn inte har några lekplatser här.

Hur blir det med "skammens grop" mitt för 42:an, när ska den bebyggas eller fyllas igen?

Alderholmsbo

Svar direkt: Hej Alderholmsbo

Vi får in många frågor om läget vid den så kallade ”gropen”. Kommunen arbetar aktivt med att hitta en lösning för att i förlängningen starta byggnationen på platsen igen. Vi har träffat byggherren några gånger och har en bra dialog med dem.

Vi återkommer till er boende i området så fort någonting avgörande händer med bygget, vi förstår att utsikten är tråkig att titta på dagligen.

Utegymmet är en del av helheten i den yttre miljö som skapats för Gävle Strand.

Stadsdelen är inte färdigbyggd, det byggs fortfarande bostadskvarter och allmänna ytor inom området. Därför kan användandet av olika ytor och funktioner bli annorlunda än när allt är färdigbyggt. Självklart ska ytor som är färdiga underhållas och skötas. Vi kommer arbeta med att förbättra skötseln.

Kommunala lekplatser planeras alltid på platser som lätt tillgängliga eller nära förskolor och gång- och cykelvägar. Vi undviker att bygga lekplatser mellan bostadskvarter. Det är bostadsbyggherren som har ansvaret för trivsel på sina egen fastigheter.

Annons

Annons

Trivsel kan betyda att till exempel anlägga mindre lekplatser. Har du frågor eller synpunkter av bristen på lekplatser i din närmiljö fråga din hyresvärd eller byggherre. Gävle Strand har en kommunal lekplats som ligger i anslutning till Alderholmsparken, med bra anslutning till gång- och cykelväg. Området kring lekplatsen har även stora grönytor.

Stranden har aldrig varit tänkt som en badplats och är inte konstruerad som en sådan.

Det anlades stenar, växtlighet och även två vistelsebryggor där, eftersom bottenprofilen i vattnet efter några meter är alldeles för djupt. Kommunen kan inte ansvara för den platsen som en badstrand. Det är även därför det ligger bojar där.

Gävle kommun

Samhällsbyggnad Gävle

Annons

Annons

Till toppen av sidan