Annons

Annons

Annons

Annons

Handlingsförlamning råder inför nästa jobbkris

Vi står inför en konjunkturnedgång samtidigt som automatiseringen förändrar arbetsmarknaden i grunden och ställer helt nya krav på möjligheterna till omställning. Nästa regering måste bryta handlingsförlamningen och genomföra omfattande reformer för att stärka arbetstagarna och svensk konkurrenskraft, skriver företrädare för Unionen.

Vi befinner oss i en högkonjunktur, med stark jobbtillväxt och sjunkande arbetslöshet. Men även om mycket just nu talar till Sveriges fördel finns det starka skäl till oro, skriver debattörerna.

Bild: TT

Annons

Vi befinner oss i en högkonjunktur, med stark jobbtillväxt och sjunkande arbetslöshet. Men även om mycket just nu talar till Sveriges fördel finns det starka skäl till oro.

Unionen är Sveriges största fackförbund. Vi organiserar 650 000 tjänstemän i privat sektor, varav drygt 15 500 finns i Gävleborg, där många befinner sig i frontlinjen av den tekniska utvecklingen och verkar på en global arena. För oss är det centralt att förstå hur omvärlden påverkar företagens villkor och vad som är på gång framöver.

För att svensk ekonomi ska kunna utvecklas väl är det angeläget och brådskande att ta itu med de problem som hämmar den ekonomiska utvecklingen och ökar riskerna vid en konjunkturnedgång.

Automatiseringen förändrar arbetsmarknaden i grunden, en utveckling som lär accelerera i takt med att konjunkturen försämras och prispressen ökar.

Annons

Annons

Den svenska partsmodellen är den främsta garanten för stabilitet och tillväxt. Via ansvarstagande parter har arbetsgivare och arbetstagare i decennier lagt grunden till det samhällsbygge som gjort Sverige till en ledande kunskapsnation.

Unionen kommer att ta vårt ansvar för att möta utvecklingen men det krävs också att politikerna tar sitt ansvar.

Unionen har identifierat ett antal åtgärder som vi anser att nästa regering bör vidta omgående.

Underlätta inträdet på arbetsmarknaden: Arbetslösheten bland inrikes födda har i praktiken nått botten samtidigt som utrikes födda med utomeuropeisk bakgrund har stora svårigheter.

Fack och arbetsgivare har en lång historia av att via förhandlingslösningar stärka svensk konkurrenskraft. Etableringsjobben är ytterligare ett exempel på det.

Etableringsjobben är en överenskommelse mellan regeringen, LO, Unionen och Svenskt Näringsliv. Det kommer att göra det lättare för nyanlända och långtidsarbetslösa att få in en fot på arbetsmarknaden under schyssta villkor. Mycket återstår dock innan de kan bli verklighet och den nya regeringen måste fortsätta det arbetet.

Säkra kompetensförsörjningen: Närmare hälften av landets privata tjänstemän behöver vidareutbildning som den inte kan få från sin arbetsgivare.

Men hindren är många. Det måste bli fler utbildningsplatser på högskolor och universitet som är anpassade till yrkesverksammas villkor och behov. Högskolan behöver också få resurser för att utföra validering av yrkeskompetens och studiemedelssystemet måste reformeras.

Annons

Annons

Underlätta omställningen: Turordningsreglerna beskylls ofta för att leda till en stelbent arbetsmarknad där kompetens inte spelar någon roll. Det är en myt.

Via kollektivavtalen har företagen goda möjligheter att behålla nödvändig kompetens vid neddragningar. Det bygger dock på att turordningsreglerna finns där som grund till förhandling.

Att via lagstiftning förändra turordningsreglerna skulle drastiskt ändra spelreglerna på svensk arbetsmarknad och därigenom riskera att omkullkasta mycket av det som gjort arbetet framgångsrikt. Nästa regering bör i stället tillsammans med parterna sätta sig ner och diskutera hur vi på bästa sätt kan samverka för att rusta arbetskraften inför framtiden.

Det är i goda tider som vi bör planera för de sämre och mycket talar för att det inte blir bättre än så här. Och det vilar på nästa regering att stärka Sverige för morgondagens arbetsmarknad.

Martin Linder

ordförande Unionen

Mia Aho Wahlberg

regionchef Unionen Gävleborg

Annons

Annons

Till toppen av sidan