Annons

Annons

Annons

Rikskronofogden: Vi vill att behovet av att kontakta oss ska minska

Svar på riksdagsledamöternas öppna brev om beslutet att upphöra med verksamhet i Hudiksvall: Tack för ert engagemang. Vi är överens om att utgångspunkten är hur vi skapar så bra verksamhet som möjligt, där service är en del. Vi har ett långsiktigt perspektiv och det innefattar också att använda varje skattekrona så effektivt som möjligt, skriver Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde.

Jag har svarat på flera öppna brev där jag tagit upp olika skäl till att vi flyttar. Här fokuserar jag på frågor som vi inte berört tidigare och utvecklar resonemangen i ett längre brev till er.

Vi vill att medarbetarna ska jobba kvar. Alla medarbetare informerades om beslutet samtidigt för att minska risken för rykten och felaktig information. Senare samma dag skickade vi även ut ett pressmeddelande.

Annons

Medarbetarna som berörs ska erbjudas arbete på en annan ort. Jag hoppas att så många som möjligt kan och vill jobba kvar hos oss.

Annons

Vi flyttar från Hudiksvall senast i mars 2021. Det ger medarbetarna gott om tid att ta ställning till hur de vill göra.

Vi vill erbjuda rätt från början och digitalt först.

Här är en kort sammanfattning av vad jag har tagit upp om service tidigare:

Vi har få besökare på våra kontor. Det innebär att behovet av lokal närvaro är litet.

Vi vill ge förutsättningar att göra rätt från början, så att man inte ska behöva vända sig till oss för att lösa sina problem.

Vi vill erbjuda digitalt först, så att man ska kunna få svar på sina frågor dygnet runt oavsett var man är.

Vi vill ansluta oss till servicekontoren, som på sikt troligen kommer att erbjuda service via video. Det innebär att de som behöver en personlig kontakt med oss kan få det från drygt 100 servicekontor i landet.

Vi kommer att finnas på 32 orter: Kronofogden finns i dag på 37 orter. När vårt beslut är genomfört 2021 kommer vi att finnas på 32. Vi finns alltså inte i dag och kan inte heller i framtiden finnas fysiskt nära hela allmänheten och alla företag i hela landet.

Liten ökning av restiderna: De flesta medarbetarna i Hudiksvall arbetar med verkställighet. Nästan nio av tio arbetstimmar i denna verksamhet handlar om arbetsuppgifter som vi kan utföra var som helst i landet.

Den ökade restiden beräknar vi till cirka 20 procent av ett heltidsarbete. Det främsta skälet till att ökningen inte blir större är att antalet resor är få. Vi bedömer att det inte kommer förlänga handläggningstiderna.

Annons

Annons

Bättre långsiktiga förutsättningar: Vi kommer att flytta drygt 115 årsarbetskrafter från Stockholm till Falun, Kalmar, Kristianstad, Luleå, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Visby och Östersund.

Tillsammans med förändringen för Arvika, Hudiksvall och Mora kommer detta att ge oss bättre långsiktiga förutsättningar att utföra vårt samhällsuppdrag med en god service i hela landet, oavsett var man bor. Samtidigt medverkar vi i genomförandet av regeringens politik.

Vänliga hälsningar

Christina Gellerbrant Hagberg

rikskronofogde

Gävleborgs riksdagsledamöter överens – lägg inte ner kronofogden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan