Annons

Annons

Annons

Det är inte meningen att du ska vara utsliten när du går i pension

Samtidigt som det pratas om högre pensionsålder ser vi att dålig arbetsmiljö allt för ofta är en begränsning som gör att många inom främst arbetaryrken idag inte klarar att arbeta tills de blir 65 år. Arbetsmiljön måste förbättras rejält, och det måste ske snarast. Det är inte meningen att du ska vara utsliten när du går i pension, skriver Mats Eriksson och Elin Lundgren.

Text: 

Elin Lundgren, S.

Bild: Madelene Linderstam

Annons

Forskning visar att arbetsmiljön i många aspekter försämras. Kvinnor i arbetaryrken är de som är hårdast drabbade av arbetsmiljöproblem, medan män i högre tjänstemannayrken har den bästa arbetsmiljön.

När det gäller stress och tidspress blir det tydligt att kvinnor är särskilt drabbade. Stressen och pressen i arbetet fortsätter att öka. Vi kan se en påfallande och växande obalans mellan krav och kontroll i arbetet.

Annons

För att kunna vända utvecklingen behöver vi stärka kvinnors makt över sitt eget arbete och öka resurserna till forskning, utbildning, tillsyn och förebyggande arbetsmiljöarbete.

Oroväckande mönster syns även när det kommer till den fysiska arbetsmiljön. Många arbetare, både kvinnor och män, har fysiskt tuffa arbeten med påfrestande arbetsställningar och tunga lyft.

Förra året dog 55 personer på arbetet i Sverige, visar Arbetsmiljöverkets statistik. Och bara under andra halvan av september i år inträffade tio dödsolyckor i arbetet, enligt tidningen Arbetet. På lång sikt har antalet arbetsplatsolyckor som lett till dödsfall minskat, men utvecklingen de senaste oren är mycket oroväckande.

Annons

Samtidigt sker också en ökning av utsattheten för buller, luftföroreningar och rengörings- och desinfektionsmedel. För att komma tillrätta med problemen i de fysiska aspekterna av arbetsmiljön krävs ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna

Hot, våld och sexuella trakasserier har också blivit vanligare i arbetslivet. Här vill vi se att arbetsgivares ansvar att förebygga sexuella trakasserier stärks. Vidare är det riskfyllda ensamarbetet en tydlig riskfaktor för hot, våld och sexuella trakasserier.

-Stärk kvinnors makt över arbetet genom förbättrat ledarskap på arbetsplatsnivå i kvinnodominerade arbetaryrken.

-Begränsa det riskfyllda ensamarbetet.

-Arbetsgivares ansvar att förebygga sexuella trakasserier måste stärkas.

-Nolltolerans för dödsolyckor, allvarliga arbetsolycksfall och arbetssjukdomar.

Annons

Säkerställ kvalificerad utbildning av skyddsombud. Skyddsombuden är de anställdas fackliga representanter i arbetsmiljöfrågor.

-Alla arbetsgivare ska efterleva kravet på ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

-Att resurserna till forskning, utbildning, tillsyn och förebyggande arbetsmiljöarbete ökas.

Mycket har redan gjorts för en bättre arbetsmiljö i Sverige, men det finns också mycket kvar att göra. Vi driver på, för allas skull.

Mats Eriksson

ordförande LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg

Elin Lundgren, S

riksdagsledamot Gävleborg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan