Annons

Annons

Annons

Annons

Nej, kvinnor tycker inte arbetsgivare gör tillräckligt för jämställda löner

Fyra av tio kvinnor i det privata näringslivet tycker inte att det finns ett aktivt arbete för att lönerna på deras arbetsplats ska bli mer jämställda. Det är dags för arbetsgivarna att ta ansvar för att komma tillrätta med löneskillnader som beror på kön, skriver Unionen Gävleborgs företrädare.

Nu uppmanar vi arbetsgivare att visa Sveriges kvinnor att ni tar arbetet med jämställda löner på allvar! skriver Unionen Gävleborg.

Bild: TT

Annons

Det må gå framåt med jämställdheten i Sverige. Enligt Stiftelsen Allbright har aldrig så många kvinnor varit börs-vd som idag och antalet jämställda ledningsgrupper är rekordmånga. Men även om det går framåt så går det för sakta. Det finns fortfarande många områden där det inte är jämställt mellan kvinnor och män.

Kvinnors löner är ett exempel. Fortfarande tjänar kvinnor i genomsnitt mindre än män. Och rensar man för andra faktorer kvarstår löneskillnader som inte har någon annan förklaring än att kvinnor är just kvinnor.

Man kan fråga sig om arbetsgivarna är medvetna om osakliga skillnader som beror på kön? Och om de gör något aktivt för att motverka skillnaderna? Det tycker definitivt inte Sveriges kvinnor!

Annons

I en ny undersökning som Unionen gjort tillsammans med Novus visade det sig att få anställda uppfattade att arbetsgivaren var engagerade i att arbeta för att göra lönerna jämställda. Bara hälften av de privata tjänstemännen tyckte det. Och när frågan ställdes till enbart kvinnor var det så få som fyra av tio som uppfattade att arbetsgivaren gör något för att göra lönerna mer jämställda. Kvinnor tycker helt enkelt inte att arbetsgivaren gör tillräckligt för att få jämställda löner.

Annons

Som Sveriges största fackförbund med över 650 000 privatanställda tjänstemän över hela landet, varav drygt 15 000 i Gävleborg, tycker vi att det är hög tid att arbetsgivare tar ansvar för att lönerna ska bli mer jämställda. Det ska inte straffa sig att vara kvinna. Det ska inte förekomma osakliga löneskillnader som beror på kön. I arbetslivet ska både kvinnor och män ha rätt att bedömas utifrån sin kompetens och sina prestationer.

De flesta företag vill vara jämställda och de flesta företag vill med största sannolikhet inte avsiktligt betala kvinnor sämre. Ändå blir det så. Ofta handlar det om okunskap och att kvinnor och mäns prestationer inte uppmärksammas och belönas på ett likvärdigt sätt.

Den goda nyheten är att det går att undvika. Med tydliga lönekriterier, lönekartläggning och analyser samt utbildning av chefen som sätter lönen kan lönerna bli mer jämställda. Då minskar risken för en osaklig och godtycklig lönesättning.

Se till att ta fram tydliga lönekriterier. På arbetsplatsen ska det finnas tydliga kriterier för hur lönen sätts. Både chefer och medarbetare ska kunna förstå vad kriterierna innebär och vad som krävs av individen för att få en viss löneutveckling. Alla chefer som sätter lön måste utbildas i lönesättning.

Annons

Gör en lönekartläggning. Ett effektivt verktyg för att minska skillnaderna i lön. Sedan 1 januari 2017 är arbetsgivarna enligt lag skyldiga att göra detta varje år. Kartläggningen och analysen ökar medvetenheten och får igång en diskussion om jämställdhet i organisationen. Behöver du som arbetsgivare hjälp eller utbildning bistår vi gärna med partsgemensamma utbildningar i lönekartläggningar. 

Annons

Klara kopplingar mellan lönekriterier och lön. Det ska vara tydligt för medarbetaren varför hen har den lön hen har, och vad hen ska göra för att få en annan löneutveckling. En lönesättande process ska vara saklig och medarbetare ska förstå hur lön och prestation hänger ihop med lönekriterierna.

Nu uppmanar vi arbetsgivare att visa Sveriges kvinnor att ni tar arbetet med jämställda löner på allvar!

Unionen Gävleborg

Mia Aho Wahlberg, regionchef

Stefan Wiborgh, ordförande regionstyrelsen

Annons

Annons

Till toppen av sidan