Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Skarven skyddas som om den vore akut hotad

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Länsstyrelsen betraktar skarven som akut hotad, tycker skribenten.

Bild: Lars Windh

Annons

Jag har nu läst skarvförvaltningen Gävleborgs län reviderad 2018-09-11 och blir väldigt förvånad och mycket orolig för fiskets framtid. Jag tolkar denna förvaltning som att skarven ska skyddas till vilket pris som helst.

Läser man förvaltningen så står det bla att länsstyrelsen anser att det finns behov av ett inriktat arbete för att öka acceptansen för skarv och förebygga olovlig störning av skarvkolonier.

Annons

Annons

Länsstyrelsen ska bedriva kontinuerlig tillsyn. Man ska ha årlig fågelinventering. Övervakning av skarvkolonier utförd av kustbevakningen. Kontinuerligt informationsutbyte om skarv mellan länsstyrelse, polisen, kustbevakningen och Gävle ornitologiska förening. Länsstyrelsen strävar efter att öka acceptansen för skarv genom samverkan med berörda intressen och en tydlig, öppen och adaptiv skarvförvaltning i enlighet med förvaltningsplanen. Eftersom dom som skrivit förvaltningen av skarven betonar vikten av att skarven funnits i dessa områden sedan senaste istiden så kan det vara av stor betydelse att referera vart och hur mycket fynd som hittats.

Det är också av stor vikt att bevisa var häckningsplatserna efter Gävleborgskusten fanns under 1800-talet. Detta för att få något slags förtroende och acceptans över en förvaltningsplan som ska gälla för skarven.

Endast Gävle/Älvkarleby har haft ett medel på över 3 200 häckande skarvar de senaste 20 åren. Då är inte ungfåglar inräknade.

Trots detta så skyddas skarven som om den vore akut hotad.

Har myndigheterna verkligen kontroll på skarvens påverkan på vår fiskresurs?

Janne Olsson

Älvkarleby sportfiske

Annons

Annons

Till toppen av sidan