Annons

Annons

Annons

Granskningen av Nya Kastets Skola

Debatt
S-C-L-MP-skolpolitiker i Gävle: Skolinspektionen, agera i fallet Nya Kastets skola!

Alla Gävles skolor ska vara framgångsrika och präglas av studiero, trygghet och fokus på kunskap. Alla elever ska få förutsättningar att utmanas och klara sin utbildning. Då är det avgörande att skolsegregationen bekämpas.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Utbildningsnämnden i Gävle kommun har sedan 2012 ett mycket aktivt och pågående arbete för att möta den problematik som finns kring en alltmer segregerad skola och dess konsekvenser. I Gävle har vi arbetat med goda exempel, först i uppförandet av Vallbacksskolan och nu senast i arbetet med centrala skolor där vi sammanförde elever från två på olika sätt segregerade skolor för att på så sätt stärka förutsättningarna för en ökad integration och höjda skolresultat. 

Annons

Annons

Utbildningsnämnden har vid två tillfällen sagt nej till skoletablering av Kastets skola AB, då under namnet Vänskapsskolan. Nämnden har rekommenderat Skolinspektionen att avslå denna skoletablering, just med anledning av att etablering av skolan innebär att segregationen inte bara bibehålls, utan riskerar att förstärkas. De senaste dagarnas rapportering i media om missförhållanden i skolans verksamhet och hur det drabbar eleverna visar med all tydlighet att den dåvarande Utbildningsnämnden tyvärr hade rätt i sin bedömning.

Skolinspektionen beviljar tillstånd och bedriver tillsyn av fristående skolhuvudmän. Det är också Skolinspektionen som kan besluta om att stänga igen skolor. Det kan inte en kommun göra. Däremot har och kommer Gävle kommun fortsatt att i dialog med Skolinspektionen påtala vikten av att omgående vidta akuta åtgärder för de många allvarliga brister som skolan uppvisar.

Vi ser med stor oro på att en skola öppnat i kommunen som riskerar att motarbeta de demokratiska värderingarna, respekten för alla människors lika värde och slå undan benen för en kunskapsskola i Gävle med en framgångsrik integration. Vi kommer aldrig någonsin acceptera avsteg från den svenska skollagens värden. Det förväntar vi oss inte heller att Skolinspektionen gör.

Annons

Majoriteten i Utbildningsnämnden Gävle

Evelyn Klöverstedt (L)

Ordförande Utbildningsnämnden

Lisa Trevitt (S)

Vice ordförande Utbildningsnämnden

Robert Wallner (C)

Ledamot Utbildningsnämnden

Anders Berglund (MP)

Ledamot Utbildningsnämnden

 

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan