Annons

Annons

Annons

Debatt
Wanja Delén, SD: Jämställdhet kan aldrig skapas genom särbehandling

Ett jämställt samhälle inbegriper rätten till trygghet, här ser vi ett allvarligt jämställdhetsproblem. Otryggheten och utsattheten bland kvinnor har kraftigt ökat de senaste åren, skriver Wanja Delén, SD.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Verklig jämställdhet kan inte skapas genom särbehandling, anser skribenten.

Bild: TT

Annons

Replik till Lena Erixon och Tünde Hansen S-kvinnor 8/2: Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik handlar om att alla kvinnor och män ska erbjudas samma möjligheter och rättigheter.

Alla individer, oavsett kön, är lika mycket värda och individens rätt till självbestämmande ska respekteras.I vårt land är kvinnor och män fria att själva bestämma klädsel, partner, socialt umgänge, arbete och så vidare. I vårt samhälle hör inte könssegregerade offentliga platser hemma, varför vi inte ska tillgodose sådana krav från de som kräver detta av kulturella eller religiösa skäl.

Jämställdhet kan aldrig skapas genom särbehandling, tvärtom befäster sådana åtgärder endast de orättvisor vi önskar komma bort ifrån. Varför vi kom att rösta ned EU:s nya jämställdshetsstrategi i sin helhet, i och med att det fanns delar i denna som vi inte kunde stödja, däribland kvotering.

Annons

Annons

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, därmed inte sagt att vi saknar jämställdhetsproblem, tvärtom ser SD en oroväckande utveckling på området.

Ett jämställt samhälle inbegriper rätten till trygghet, här ser vi ett allvarligt jämställdhetsproblem. Otryggheten och utsattheten bland kvinnor har kraftigt ökat de senaste åren.

Antalet anmälda sexualbrott har ökat trots att anmälningsbenägenheten har minskat. Hedersrelaterat våld och förtryck har etablerat sig som fenomen och många tusentals unga flickor begränsas dagligen i fråga om umgänge, klädsel och aktiviteter.

Vi lever numer i en tid där kvinnor tvingas begränsa sitt levnadsmönster. Sverigedemokraterna har länge varit ensamma om att lyfta detta påtagliga hot mot vår jämställdhet. När kvinnors ökade utsatthet nonchalant bortförklarats med ökad anmälningsbenägenhet och ändringar i sexualbrottslagstiftningen, har vi tagit deras otrygghet och utsatthet på allvar.

När övriga partier pratat om olika genussatsningar, har SD presenterat reella och relevanta åtgärder såsom kameraövervakning och paragraf 3-områden, för att öka kvinnors trygghet på riktigt. Övriga partier har dock inte tagit kvinnors otrygghet och utsatthet på allvar, och därmed avslagit våra föreslagna åtgärder.

Sverigedemokraterna välkomnar att fler partier nu kan se och erkänna detta problem, sorgligt nog har värdefull tid förspillts, många otrygghetsskapande incidenter hade kunnat undvikas.

Sverigedemokraterna kommer att fortsätta arbeta för att trygga jämställdheten på riktigt, vi föreslår att även övriga partier gör det, i stället för att slösa mer tid på att försöka svartmåla SD som ett kvinnofientligt parti.

Wanja Delén, SD

kommunalråd

Ja visst, är vi feminister!

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan