Annons

Annons

Annons

Insändare
Nya Kastets skola: Många flickor kommer att lämna skolan med knäckt självförtroende på grund av Skolinspektionens undfallenhet

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Skribenten tycker att Skolinspektionen inte fullgör sitt uppdrag.

Bild: Arkivbild

Annons

Replik på Skolinspektionens debattartikel om Nya Kastets skola 19/2: Jag har under en lång följd av år följt Skolinspektionens inspektioner och granskningar av framförallt muslimska friskolor.

Detta har fått till följd att jag på starka grunder anser att Skolinspektionen inte fullgör sitt uppdrag på ett sådant sätt att de kan få godkänt. Jag anser att Skolinspektionen kraftigt bryter mot de riktlinjer och gällande författningar man som myndighet har att följa. Då menar jag också generella lagar om till exempel jämlikhet mellan könen.

Det första och allvarligaste jag vill påstå i det här fallet är att Skolinspektionen inte tycks bry sig om att vi har en jämställdhetslag som ska garantera flickor och pojkar samma rättigheter och att de ska behandlas lika utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Annons

Annons

Jag vill därför påstå att de flickor som gått eller går i dessa skolor kommer att gå ut därifrån med ett knäckt självförtroende.

Skolinspektionen påstår att man bedömer varje ansökan utifrån skolförfattningarnas krav. Innebärande bland annat att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning i en trygg miljö. Det är inte sant. Ingen av dagens muslimska friskolor lever upp till detta.

Jag fäste mig särskilt vid en formulering i artikeln. "Vi tittar bland annat på elevunderlag, budget, hur ägaren planerar och utformar verksamheten och skolhuvudmannens ekonomiska förutsättningar etcetera".

Detta är givetvis självklarheter och nödvändigt. Men det får ju inte ske på bekostnad av vad jag vill kalla de psykologiska aspekterna. Skolinspektionen bör vara medveten om att i flertalet fall rör det sig om skolor där grundare och ansvariga kommer från en kultur som inte minst vad gäller synen på kvinnor och flickor är helt annorlunda än vår. Men även synen generellt på barns rättigheter och då inte minst respekten att inte kränka dem. Därför måste en helt annan vikt läggas på detta.

Det förvånar mig att Skolinspektionen nöjde sig med att ägaren till Nya Kastets skola överklagade och fick rätt att driva skolan. Om det inte gick att överklaga så borde Skolinspektionen inte funnit sig i detta utan fortsatt att följa skolan för att därmed samla motiv för dess nedläggning.

För som nu skedde ser det ju ut som att inte Skolinspektionen själv har trott på sina egna uppgifter. I annat fall var det ju tjänstefel. Skolinspektionens agerande är för lam och inspektionen har inte den rätta viljan att ge alla barn en likvärdig skola.

Annons

Det finns en farlig utveckling i samhället i dag, inte minst hos Skolinspektionen, men även inom rättssystemet, politiken etcetera. Man försöker av någon slags missriktad humanism vara överslätande och se förmildrande omständigheter.

Annons

Jag vill därför slutligen påstå att med Skolinspektionens undfallenhet så kommer de svenska muslimska friskolorna varje år "utexaminera" ett inte ringa antal flickor (men även i vissa fall pojkar) med knäckt självförtroende och upplevelsen att vara en andra klassens medborgare.

Olle Ljungbeck

Skolinspektionen om Nya Kastets skola: Självklart tar vi signalerna om missförhållanden på stort allvar

Nya Kastets skolas direkta koppling till Gävle moské – ägaren: "Abo Raad är en av världens största imamer"

Hotet mot GD:s reporter bedöms som olaga tvång –åklagarkammaren tar över utredningen

Kulturministern om anmälda hotet mot GD:s reporter: "Helt fruktansvärt!"

Annons

Rösterna inifrån Nya Kastet slår larm: "Barnen blir helt isolerade från det svenska samhället"

Kastets skolas ägare vill tysta GD:s uppgiftslämnare – trots att det är ett grundlagsbrott

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan