Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Unionen: Målet måste vara att du tjänar som du förtjänar

Lönen är som sagt viktig för oss. Även bortom de mest uppenbara ekonomiska aspekterna. Så ta hand om din löneutveckling så gott du bara kan för att få tillväxt i plånboken, skriver Mia Aho Wahlberg och Stefan Wiborgh, Unionen.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ta hand om din egen löneutveckling så gott du kan, manar debattörerna.

Bild: TT

Annons

Lönen betalar inte bara räkningarna, den är också en bekräftelse på hur ditt arbete uppskattas och värderas. Att vara nöjd med lönen är därför en del av att trivas med jobbet. Unionens mål är att du ska ha en lön som du känner motsvarar ansvaret, arbetsuppgifterna och prestationen. Att du tjänar som du förtjänar.

Det finns ingen laglig rätt till höjd lön varje år. Detta finns istället ofta inskrivet i löneavtalet i kollektivavtalet. Samma sak gäller för lägstalöner.

Däremot är lönekartläggning lagstadgat och ska göras varje år av alla arbetsgivare. Har man fler än tio anställda ska arbetet med kartläggningen också dokumenteras. Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. Även andra anställningsvillkor ska finnas med i lönekartläggningen, som till exempel tjänstebil, bostads- eller reseförmåner, bonussystem och liknande.

Annons

Annons

Hur såg det ut hos er förra året? Blev det någon lönekartläggning genomförd? Trots att det är lagstadgat finns det fortfarande allt för många arbetsgivare som struntar i lönekartläggningen, vilket ju är olagligt och oansvarsfullt, samt en rejäl bromskloss på vägen mot jämställda löner. Här måste arbetsgivarna ta sitt ansvar.

Men åter till dig och ditt eget ansvar. Vad kan du själv göra för att få tillväxt i plånboken? Ditt lönesamtal är din chans att prata om dina egna uppgifter, dina resultat och hur du anser att de bör påverkar din löneutveckling.

Det är ditt tillfälle att komma överens med din chef om vad du ska göra för att få högre lön eller kanske andra förbättrade villkor. Det kräver att du är förberedd och har goda argument. Det kräver att du vet vilka lönekriterier som gäller. För utan tydliga kriterier kan lönesättningen till medarbetarna bli högst godtycklig.

Din argumentation för högre lön ska bygga på konkreta och sakliga argument. Du måste skilja på fakta och tyckande. Utgå från dig själv och vad du gjort. Ansvaret, arbetsuppgifterna och prestationen är bra utgångspunkter att diskutera utifrån. Var tydlig med vad du har bidragit med.

Chefen kanske inte riktigt vet vad du har gjort eller vilken positiv påverkan det har haft. Det är även minst lika viktigt, om du inte är nöjd med din lön, att be chefen motivera varför du har den lön du har. Det ger dig insikter om vad du kan förändra och vad du ska göra för att få en högre löneökning.

Annons

Om du har en facklig klubb på din arbetsplats kan de hjälpa dig med information och coachning när det gäller ditt lönesamtal. Förutom att hjälpa dig med förberedelser så förhandlar Unionens klubb även om hur det centrala löneavtalet ska fungera på din arbetsplats.

Annons

Klubbens uppgift är att bevaka att ramarna i det centrala löneavtalet följs och tillsammans med din arbetsgivare anpassa processen för hur löner sätts och hur lönekriterier tas fram. Klubben förhandlar också om ytterligare löneutrymme till individuella löneökningar och förhandlar för dig som önskar klubbens stöd.

Lönen är som sagt viktig för oss. Även bortom de mest uppenbara ekonomiska aspekterna. Så ta hand om din löneutveckling så gott du bara kan för att få tillväxt i plånboken.

Unionen Gävleborg

Mia Aho Wahlberg

regionchef

Stefan Wiborgh

ordförande regionstyrelsen

Annons

Annons

Till toppen av sidan