Annons

Annons

Annons

Debatt
En röst på S är en röst på minskat inflytande över den egna politiken

Utifrån att S sitter i styrande position här i Sverige, kan man fråga sig hur effektivt deras arbete för kvinnors jämställdhet egentligen är. Sett till svenska kvinnors ökade otrygghet och utsatthet och det etablerade hedersrelaterade våldet och förtrycket, vill vi påstå att deras jämställdhetspolitik ofta är ineffektiv och ibland rent av skadlig, skriver Wanja Delén, SD.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sverigedemokraterna menar att vi i Sverige vet vad som är bäst för oss. Därför anser vi att beslut som rör oss ska fattas inom Sverige, skriver Wanja Delén.

Bild: TT

Annons

Replik till Lena Erixon och Tünde Hansen, S-kvinnor: För Sverigedemokraterna är den nationella suveräniteten central, alltså svenskarnas rätt att själva bestämma över det som rör Sverige.

Inom EU växer sig överstatligheten allt starkare och allt fler politiska områden tas ifrån de enskilda medlemsstaterna. Sverigedemokraterna menar att vi i Sverige vet vad som är bäst för oss. Därför anser vi att beslut som rör oss ska fattas inom Sverige, av politiker som blivit demokratiskt valda av det svenska folket.

Däremot välkomnar vi mellanstatligt samarbete i Europa inom de områden där det är viktigt för att nå resultat, så som internationell brottslighet, miljö och handel.

Det som står klart sedan länge, och som förtydligades i svaret från Socialdemokraterna, är att en röst på S är en röst på minskat inflytande över den egna politiken, och fler beslut tagna av andra EU-stater som berör Sverige, är att vänta. Europeisk kvoterad föräldraförsäkring är något Socialdemokraterna verkat för, varje land i EU tvingas numer öronmärka två månader av föräldradagarna för den andra föräldern, men Socialdemokraterna ville gå ännu längre och öronmärka fyra månader. Här anser vi att i första hand ska varje enskild familj få avgöra detta själva och i andra hand respektive land.

Annons

Annons

I Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik utgör bland annat lika lön för lika arbete och kvinnors rätt till heltid två viktiga ingredienser. Däremot ser vi inte ett problem i att fler kvinnor än män väljer att arbeta inom exempelvis offentlig sektor. Dåliga arbetsvillkor, dålig arbetsmiljö och löneutveckling är däremot faktiska problem, som kräver aktivt arbete för att komma tillrätta med. Könskvotering till bolagsstyrelser är dock knappast lösningen!

Utifrån att S sitter i styrande position här i Sverige, kan man fråga sig hur effektivt deras arbete för kvinnors jämställdhet egentligen är. Sett till svenska kvinnors ökade otrygghet och utsatthet och det etablerade hedersrelaterade våldet och förtrycket, vill vi påstå att deras jämställdhetspolitik ofta är ineffektiv och ibland rent av skadlig.

En röst på Sverigedemokraterna är en röst för en relevant och verklighetsförankrad jämställdhetspolitik för ökad trygghet, utan onödiga överstatliga ingripanden och påtvingad särbehandling. Det är så vi stärker kvinnors rätt på riktigt!

Wanja Delén, SD

kommunalråd i opposition

Wanja Delén, SD: Jämställdhet kan aldrig skapas genom särbehandling

Ja visst, är vi feminister!

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan