Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Rättvisa villkor alla årets dagar, inte bara den 8 mars

Så vad väntar vi på? Jag och medlemmar i Kommunal efterlyser krafttag i detta. I lagstiftning, i budgetfördelning och i andra inriktningsbeslut vill vi se tydliga beslut som verkar för större jämställdhet och jämlikhet, skriver Barbro Andersson, Kommunal..

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Barbro Andersson.

Bild: Arkivbild

Annons

Jämställdhet och jämlikhet kommer aldrig att uppnås om inte kloka politiska beslut om likvärdiga förutsättningar för alla fattas. I arbetslivet, i samhället och i hemmet. I dag är det dags att uppmärksamma den internationella kvinnodagen igen. Den firas runt om i världen i över 100 länder, med manifestationer, appeller och debattartiklar som denna. Det är en dag utsedd av Förenta nationerna och är därmed en opolitisk dag.

Men politiska beslut har alltid haft betydelse för hur kvinnofrågan, jämställdhetsfrågan och jämlikhetsfrågan förs framåt. Fortfarande år 2019 är kvinnors och mäns villkor inte jämställda, inte på långa vägar. Det finns mycket kvar att göra, till exempel inom arbetsmiljöarbetet. 

Annons

Kommunal ställer krav som handlar om:

att arbetsgivarna ska ha tydliga rutiner för sitt arbetsmiljöarbete.

Annons

att arbetstagarna ska ha kunskaper om arbetet och dess risker.

att undersökningar och bedömning av risker i arbetet sker regelbundet.

att åtgärder vidtas för att förbättra arbetsmiljöförhållandena.

att det ska råda balans mellan krav och resurser i arbete.

att det finns stöd för prioriteringar vid resurs- och tidsbrist.

Enligt Arbetsmiljölagens och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, ”ska arbetsgivaren och arbetstagarna ha tillräckliga kunskaper om de risker som finns i arbetet. Arbetsgivaren ska också ha tillräckliga kunskaper för att kunna hantera sitt systematiska arbetsmiljöarbete, där trafiksäkerheten ingår som en självklar del.”

Trafiken är utan tvekan ett stort arbetsmiljöproblem. Vart femte arbetsolycksfall med dödlig utgång är trafikolyckor, men alla arbetstagare får inte samma förutsättningar för en säkrare trafikmiljö. 

Inom yrkestrafiken ska alla lastbils- och bussförare som kör yrkesmässig trafik genomgå en 35 timmars grundutbildning vart femte år för att få behålla sitt yrkeskompetensbevis, YKB. Syftet är att, genom att uppställa krav på viss utbildning, förbättra trafiksäkerheten och förarnas säkerhet. Arbetsgivaren står för fortbildningskostnaden för prov- och tillsvidareanställda.

För de kvinnodominerade yrkesgrupperna inom Kommunals avtalsområden som kör mycket bil på sin arbetstid, finns inte samma krav på att utbilda sina anställda i trafiksäkerhet och säkerhet för förare. Det är alltså upp till arbetsgivarens goda vilja om sådana utbildningar ska genomföras. Det sägs att det skulle kosta för mycket. Att tumma på säkerheten och därigenom ge sämre arbetsvillkor borde aldrig vara en kostnadsfråga!

Annons

Annons

Så vad väntar vi på? Jag och medlemmar i Kommunal efterlyser krafttag i detta. I lagstiftning, i budgetfördelning och i andra inriktningsbeslut vill vi se tydliga beslut som verkar för större jämnställdhet och jämlikhet. Politiska beslut som följs upp av utvärderingar om utfallet. Politiska beslut som förankras hos berörda arbetstagare innan genomförande.

Vi kommer att fortsätta vårt fackligt-politiska opinionsarbete tills vi ser resultat. För vi vill att våra barn, våra döttrar och söner, ska få rättvisa villkor i arbetslivet, i samhället och i hemmet. Under alla årets dagar, inte bara den 8 mars.

Barbro Andersson

avdelningsordförande Kommunal Mitt

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan