Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Frågan är om Ekogas tillhör den kommunala kärnverksamheten

Den politiska frågan som infinner sig är om verksamhet som Ekogas och för den delen Samkraft tillhör den kommunala kärnverksamheten, eller ens stöttar den, skriver Pekka Seitola, M.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Debattören tycker inte att Ekogas är en kommunal angelägenhet.

Bild: Anders Eklind

Annons

Ekogas kostar oss kommuninvånare mycket pengar, nu begär bolaget ytterligare 40 miljoner kronor i aktieägartillskott (GD 13 mars). Tomas Engelmark förklarar i artikeln att pengarna behövs för investeringar och för likviditeten.

Det Tomas Engelmark inte förstår, eller i alla fall inte nämner är att bolaget antagligen har förbrukat sitt aktiekapital och det är orsaken till behovet av 40 miljoner kronor extra i eget kapital. Det här tyder på att förlusten för 2018 blev över 23 miljoner kronor, då det egna kapitalet var 28 miljoner kronor vid årsskiftet 2017 - 2018 enligt bolagets årsredovisning, och det bundna egna kapitalet tio miljoner kronor. År 2016 stoppade ägarna in 26 miljoner kronor i aktieägartillskott.

Annons

Annons

Det är bolagets resultat och ägartillskott som påverkar ett bolags egna kapital, däremot så påverkar inte investeringar resultat direkt utan investeringar påverkar resultatet på sikt genom att avskrivningarna blir till högre belopp. Tomas Engelmark nämner också att bolaget behöver likviditet, vilket banken eller ägarna kan låna till bolaget.

Att bolaget väljer formen aktieägartillskott för att investera och förbättra likviditeten tyder på att styrelsen i bolaget förutser många framtida förlustår.

Vad betyder detta för oss skattebetalare i kommunen, nej det innebär inte högre skatt däremot kan det innebära högre avgifter till Gävle Energi och Gästrike Återvinnare för de måste med all sannolikhet skriva ner värdet på sina innehav i Ekogas och en nedskrivning påverkar resultatet negativt i dessa organisationer.

Den politiska frågan som infinner sig är om verksamhet som Ekogas och för den delen Samkraft tillhör den kommunala kärnverksamheten, eller ens stöttar den.

Ekogas har drivits allt för långt och har drivits med förlust i allt för många år, styrelsen har inte bemannats med tillräcklig kompetens är den mest troliga orsaken till förlusterna och konkurshotet nu så släng inte bra pengar efter dåliga.

Jag tycker att bolaget ska säljas eller åtminstone de tillgångar i form av anläggningar som finns i bolaget. Det finns nordiska bolag inom den privata sektorn som kan vara intresserade av att ta över, köpa Ekogas eller dess anläggning.

Annons

Alternativ användning för Gävle Energi och Gästrike Återvinnare för de 40 miljonerna kronor kan till exempel vara att sänka sina priser och avgifter.

Pekka Seitola, M

ledamot KF, ersättare KS och egenföretagare

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan