Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Räkna med att stanna inne i sommar – myggplåga väntar!

Det är rent ut sagt beklämmande att man förstör för boende, näringsliv och turism. Miljöministern låter Naturvårdsverket straffa befolkningen i Nedre Dalälvsområdet. Det är skamligt, skriver Föreningen för myggbekämpning.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Isabella Lövin angav en summa som redan var beviljad för myggbekämpning, skriver Föreningen.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Det är stor risk att vi kommer få en sommar utan den nödvändiga bekämpningen av översvämningsmygg. Varför håller våra representanter i Riksdagen en så låg profil? Det finns några undantag men i stort sett är det tyst i samtliga partier.

Vi manar inte till uppror men kommer att noga följa hur våra riksdagsledamöter arbetar med myggfrågan. Vi har för avsikt att varje år redovisa vad våra riksdagsmän gör i myggbekämpningsfrågan.

Vi anser att det måste bli ett långsiktigt beslut om medel till bekämpning. Kommunerna har en överenskommelse som rullar från år till år men Naturvårdsverket verkar oförmöget att kunna fatta något beslut. Inom andra områden lämnar Naturvårdsverket bidrag år från år. Endast cirka 3,3 miljoner har beviljats.

Annons

Denna summa, som Isabella Lövin har angett, var redan beviljad tidigare. Det är inte heller 3,3 miljoner utan snarare endast 2,5 miljoner. De medel som står till förfogande räcker endast till en bekämpning. Vectobac G, som är inköpt, kommer inte kunna spridas, då det inte finns anslag tillräckligt för helikopter.

Annons

Naturvårdsverket har angett att eftersom M och KD i sin budget har minskat Naturvårdsverkets anslag har man dragit in anslaget för myggbekämpning. Vi talar här om totalt åtta miljoner kronor på ett totalt anslag på 635 miljoner kronor.

Det finns säkert angelägna åtgärder som Naturvårdsverket vill prioritera men uppenbarligen anser man att 1,2 procent av detta anslag är för mycket för att befolkningen vid Nedre Dalälven skall kunna ha en dräglig vår, sommar och förhöst. Det är rent ut sagt beklämmande att man förstör för boende, näringsliv och turism. Miljöministern låter Naturvårdsverket straffa befolkningen i Nedre Dalälvsområdet. Det är skamligt.

Naturvårdsverket hävdar att bekämpning med Vectobac G är en kortsiktig lösning. Man envisas med att tro att slåtter och bete är en hållbar metod. Från den undersökning av Länsstyrelsen Gävleborg som genomfördes 2013 har det visat sig att slåtter och bete kan reducera mygg med cirka 70 procent. I de myggfällor som har satts ut där myggbekämpning inte skett, är det vanligt med mer än 13 000 mygg infångade under en natt. En bekämpningsinsats som innebär att 4 000 mygg finns kvar är inte adekvat.

Eftersom myggorna kan förflytta sig långa sträckor innebär detta att även områden bekämpade med Vectobac G, som ger en 95-procentig bekämpningsgrad blir verkningslös.

Annons

Vi motsätter oss naturligtvis inte att älvängar slåttras eller betas. Detta ska dock inte definieras som myggbekämpning utan endast som naturvård.

Annons

SVA har även kommit med en rapport om förekomsten av översvämningsmygg. Den ger dock inte stöd för att ”alternativa metoder” är tillämpliga. Naturvårdsverket anför även att ändrad vattenreglering kan göra att förekomsten av översvämningsmygg kan minska.

De forskningsrapporter som det hänvisas till är föråldrade. Enligt Fortum, som måste antas ha sakkunskap, är sådana förändringar marginella. Dessutom innebär det projekt, som Länsstyrelsen Dalarna genomför, att flödena kommer att stiga för att bevara de unika översvämningsskogar som finns i nedre Dalälvsområdet. Detta innebär ökad förekomst av översvämningsmygg.

Naturvårdsverket har i sin hemställan även angivit att det finns farhågor för att VectoBac G kan innebära skador på den biologiska mångfalden. Inga belägg föreligger, utan dessa farhågor grundas bara på förmodanden. De efterkontroller som gjorts visar inte på någon påverkan. Om Naturvårdsverket verkligen vill veta om det blir några negativa följdverkningar av Vectobac G borde det anslå medel till sådan undersökning och komma med förmodanden.

En sådan undersökning bör göras av en oberoende institution och inte av SVA. För boende och näringsidkare är det inte mindre än en livsnödvändighet att bekämpning av översvämningsmygg görs effektivt så att man kan vistas ute under sommarhalvåret.

Föreningen anser att de slentrianmässiga hänvisningarna till alternativa bekämpningsmetoder utan saklig grund måste upphöra. Den känsla av uppgivenhet och frustration över myndigheterna som fanns innan bekämpning påbörjades måste undvikas.

Föreningen för myggbekämpning

Ingrid Bergman, ordförande

Annons

Annons

Till toppen av sidan