Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Vårt avfall, våra resurser och vår miljö är kommunal kärnverksamhet

Gästrike Ekogas startades för att möjliggöra produktion av lokal biogas av en resurs som vi alltid kommer att ha, vårt matavfall, skriver Tomas Engelmark, Therese Metz och Erik Holmestig.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Therese Metz, MP.

Bild: Maria Carlsson

Annons

Svar till Pekka Seitola: Huvudsyftet är att få tillgång till ett fossilfritt lokalt bränsle för såväl sopbilar, kollektivtrafik, taxitjänster och privatbilar. Följdeffekterna är många positiva – matavfall som annars endast hade bränts skapar nu lokala arbetstillfällen vid vår biogasanläggning, lokala bönder får tillgång till ett högklassigt gödsel för sin matproduktion, fosfor som annars får importeras från högriskländer återförs till våra marker och vi får en unikt god beredskap för krislägen när vi har tillgång till egen lokal produktion av förnybara bränslen. 

Debatt: Frågan är om Ekogas tillhör den kommunala kärnverksamheten

Annons

Att starta och driva ett kommunalt bolag med produktion av stora volymer förnybart bränsle är en satsning som kräver långsiktighet. Biogasens förutsättningar har varit högst varierande, men i dagsläget ser biogasutvecklingen i Sverige mycket positiv ut. Att producera biogas kommer också under överskådlig framtid vara det absolut bästa vi kan göra av allt det matavfall som vi samlar in.

Annons

Gästrike Ekogas är fortfarande i en uppbyggnadsfas som kräver extra kostnader exempelvis fortsatta investeringar, därför har styrelsen bett sina ägare om aktieägartillskott. Det innebär inte att bolaget är i obestånd, men vi ser en risk om vi inte vidtar en tillfällig åtgärd. En av dessa risker är att Ekogas inte får tillgång till statliga stöd för biogas, ägartillskottet är i det avseendet alltså bara en garant för god soliditet. 

Vi ser fortsatt mycket stor potential i bolaget och många viktiga pusselbitar är nu på plats. Avtal finns med Sandvik, så all producerad gas kommer komma till nytta. Efter flera överklaganden, så kan tankställe vid Kungsbäck nu äntligen byggas.

De lokala biogasbilarna kommer då få en central tankstation och vi gör det lätt att tanka rätt. Huvuddelen av dessa bilar är kommunens egna. En annan mycket viktig del är de samverkansavtal med andra kommuner som är på gång.

Där ingår mer matavfall, avsättning av gas, tankställen, förbränning av restavfall och mycket, mycket mer. En nyckelfaktor framåt är försäljningen av biogas för den lokala kollektivtrafiken.  Ett bolag som står inför flera utvecklingssteg som Ekogas, måste veta att dess ägare också är långsiktiga.  

Annons

Ekogas står inför en intressant framtid, som kommer kunna fortsätta bidra till att avfall blir resurser och att göra vår region fossilfri.

Annons

Vi är stolta över vårt bolag och avser fortsätta verka för fler lokala jobb, fossilfria bränslen och klok användning av vårt matavfall. Av en enda brun kompostpåse med matavfall kan du köra din biogasbil på i tre kilometer – det är framtidens bränsle! 

Tomas Engelmark, L

ordförande Gästrike Ekogas AB

Therese Metz, MP

ordförande Gästrike Återvinnare

Erik Holmestig, C

ordförande Gävle Energi

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan