Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Rikta uppmärksamheten mot de vekliga marodörerna: De ”myggbeskyddande” M och KD

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Debatten om myggbekämpningen går vidare.

Bild: TT

Annons

Det ligger i demokratins intresse till instämmande av Bawar Ismails summering av ledaren i GD 7 april. ”Polisen bör fortsätta offentliggöra listan över särskilt utsatta områden”. Det bör gälla generellt oavsett att vissa politiker önskar försvara sina revir från negativa konsekvenser.

Naturvårdsverket försöker bibehålla idén med nationalparker enligt liberalen Nils Starbäcks idé från 1904, det ska vara platser utan mänsklig påverkan.

Det lyckas inte alltid, som i fallet Nedre Dalälven och Färnebofjärdens nationalpark. Biosfärsområdet Nedre Dalälven kräver skydd även för människorna och deras verksamhet. År 2000 var ett fruktansvärt plågsamt myggår och efterföljdes av kontinuerlig myggbekämpning tillika kontinuerlig medierapportering.

Annons

Nu varierar myggplågan beroende av vårflodens storlek, för att vissa år innebära ingen plåga alls.

Annons

Därför instämmer jag i sakfrågan i liberalernas debattartikel ”Vi vägrar sätta mygg framför människor”, men anser att artikeln, precis som S- och M-företrädarna enligt citerad ledare vill dölja utsatta områden, döljer viktiga fakta.

Orsaken till årets neddragning i myggbekämpning är M:s och KD:s budget, där Naturvårdsverket och andra verk, till exempel Lantbruksuniversitetet SLU har fått mindre resurser.

Precis som budgetarbetet inom andra företag måste rätta verksamheten efter tillgängliga resurser måste Naturvårdsverket göra det. Nedprioriteringen av bevakning och åtgärder för hotade arter är ett annat exempel.

Naturvårdsverkets rapport citerat från debattartikeln: ”att antalet myggägg inte minskar, ens efter tio års slåtter och bete”. Märk väl, Naturvårdsverket mörkar inte resultatet.

Varför gör de inte som kommunalråden vill göra med utsatta områden? Debattartikeln fortsätter retoriskt: ”Dessutom behövs forskning och kunskap”. Men är det inte för att forska om betets och slåtters påverkan Naturvårdsverket utför försöken?

Hur har älvängarnas och skogsbetets upphörande påverkat stickmyggornas expansion? Med tanke på vattenkraftutbyggnaden i Österdalälven borde översvämmade områden minskat vilket också är fallet, till förfång för vissa andra arter som sumpviolen, en av Nedre Dalälvens turistattraktioner.

Annons

Annons

Regeringen har också fått tillskjuta medel som egentligen inte finns för restaurering av leder i fjällområden på grund av M:s och KD:s fientlighet mot naturvården och folkhälsan.

Visst ska vi vägra sätta mygg framför människor kära liberaler, men vi ska också vägra utrotning av hotade arter. Låt oss följa tidigare framstående liberaler, typ Ola Ullstens och Bengt Westerbergs arbete för att rädda älvarna, och inte skjuta pianisten.

Rikta uppmärksamheten mot de vekliga marodörerna ”myggbeskyddande” moderater och kristdemokrater som med sin budget förorsakat neddragning av myggbekämpning och artskydd.

Jag är säker på att Liberalernas förfrågan om återställande av medel för myggbekämpning får positiv respons från regeringen i nästa budget. Min liberala uppfattning är att människan kan utföra nästan vad som helst som hon bestämmer sig för under förutsättning att hon inte bryter mot naturens lagar.

Ove Lennström

Fotnot: Sedan insändaren skrevs har regeringen skjutit till 300 miljoner i vårbudgeten till myggbekämpning.

Annons

Annons

Till toppen av sidan