Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare om Nedre Dalälven: Här är lite undervisning i ekologi för centerpartister

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Från Färnebofjärdens nationalpark.

Bild: Jenny Kjellin

Annons

Den 11 april besvarade jag liberalernas debattartikel av den 7 april avseende myggbekämpningen i Nedre Dalälvsområdet. Den 13/4 publiceras en debattartikel från sju centerpartister i samma ärende.

Både centerpartister och liberaler inklusive undertecknad kommer till samma resultat. Myggbekämpningen är befogad och har tillämpats årligen fram till det höstens budget ville annorlunda.

Så då borde det väl inte finnas mycket mer att orda om.

Tydligen då den ekologiska okunskapen, alternativt chansen att framställa det egna partiet i gynnsamt läge riskerar att framstå som sanning. Därför envisas jag in absurdum med att ånyo försvara Naturvårdsverket.

Annons

Annons

Ofta säger politiker att mer forskning behövs. När mer forskning utförs låter det annorlunda: "Extrema personer har tidigare haft övertaget i att påstå att problemen med översvämningsmyggorna kunde hanteras med slåtter och bete efter älvängarna" skriver centerpartisterna i debattartikeln.

Tidigare var slåtter och bete det allenarådande sättet att bedriva naturvård efter Dalälven. Den del som slåttas i dag är den vackraste delen av nationalparken och dessutom ett bidrag till kulturarvet.

Nu är Naturvårdsverkets avsikt med slåttern inte estetiskt betingad, utan forskning i jämförande ekologi.

Centerpartisterna raljerar vidare: "Nedre Dalälvsområdet med sin unika miljö är utsett till biosfärsområde". Ja visst UNESCO har utsett fem sådana i Sverige, men märk väl redan 1998 blev det också en nationalpark, benämnd Färnebofjärdens nationalpark.

Där finns Naturvårdsverket mitt mellan två hänsynstaganden, dels biosfärområdet dels nationalparken.

Centern fortsätter: "De som arbetar med myggbekämpningen vet mycket väl var och när insatserna behöver ske". Underförstått: Det vet inte Naturvårdsverket.

Ekosystemen i rinnande vatten är komplicerade och av olika karaktär bara genom att dels bestå av strömmande vatten dels av bakvatten. Nischerna är en av anledningarna till den stora biologiska mångfalden.

Myggor generellt har tre stadier i livscykeln: Larv och puppa i vatten, den vuxna myggan finns i luften. Hur påverkas dylika ekosystem inom biosfärområdet av mänskliga ingrepp?

Annons

Även om BTI är av biologisk karaktär påverkas ekosystemet som helhet, genom den samverkan som alltid råder mellan populationer. Mänskliga ingrepp har inverkan på ekosystemen vare sig det ses som positivt eller negativt av människan.

Annons

Försvar av den biologiska mångfalden är viktigt ur ett ekocentriskt perspektiv. Centerpartiet riktar all uppmärksamhet på den antropocentriska delen.

Är det inte bra att Naturvårdsverket undersöker framtida scenarion genom jämförande analys av slåttade och betade respektive oslåttade och obetade älvängar? Vi liberaler försöker se helheten.

Naturvårdsverkets ansträngningar att hålla detta svårtillgängliga område tillgängligt för allmänheten genom välpreparerade stigar och spänger är exemplariskt. Hur skulle turister uppleva området utan de ekologiska upplevelser naturstigarna bjuder på med sina förnämliga informationstavlor?

Vetgiriga personer söker sig vidare till Naturum. Fiskare har vindskydd att krypa in i.

Naturvårdsverket är säkert väl informerat om avlägsna bönders tillvaro i Bärrek och Tärnsjö och alla andra platser runt de 10 000 hektar stora området. Utan nationalparken hade troligen inget biosfärområde funnits och livsbetingelserna för boende runt älven hade knappast rönt lika stor uppmärksamhet.

Modifiera språket bästa centerpartister, läs gärna min insändare för att få en annan bild av Naturvårdsverket. Deras personal skänker heder åt såväl den lilla biosfäreken utanför café Udden som hela biosfärområdet.

Ove Lennström

Annons

Annons

Till toppen av sidan