Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Nej till genomfartstrafik på Gävle Strand - gör så här i stället

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Skribenten föreslår en sådan här trafiklösning för Alderholmen.

Annons

Gävle Strand bör vara en sammanhängande stadsdel utan någon genomfartstrafik. Hastigheten inom stadsdelen bör vara begränsad till max 30 km/tim.

Nedan redovisas en idé till trafiklösning som några kunniga trafikplanerare kan jobba vidare med:

Gång- och cykelbro i Redargatans förlängning (se skissen ovan). Fri höjd så hög som möjligt. Detta läge gör att Gavleån kan nyttjas av till exempel Limöbåten och Almagrundet fram till Redargatan. Gång- och cykelbro i linje med Redargatan skapar en för framtiden naturlig sträckning mellan Näringen och Brynäs via Nyhamn.

Annons

Annons

Den befintliga Alderholmsbron blir infart till stadsdelen Gävle Strand och kanske lämplig för linjebuss (se skiss).

Via en ny bro väster om Alderholmsbron skapas en genomfartsgata mellan Näringen och Brynäs. Hastighetsbegränsning 50 km/tim. Denna trafikled skall dimensioneras för ett i framtiden fullt utbyggt Brynäs och Näringen.

Med denna lösning får vi ett Gävle Strand utan genomfartstrafik och en ny genomfartsled mellan Brynäs och Näringen som bör klara de framtida trafikmängderna.

Alderholmsbo

Läs även: Boende befarar buller med ny bilbro till Gävle Strand

Läs även: Stadsarkitektens förslag - fler broar till Alderholmen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan