Annons

Annons

Annons

Karin Bergkvist

ledare liberalLedarredaktionen om EU-parlamentsvalet

Karin Bergkvist
Karin Bergkvist om EU-valet: Kriminella ligor kommer och går som de vill – det hotar den fria rörligheten

Moderaternas toppkandidat Tomas Tobé öppnar för att inskränka i EU:s fria rörlighet. När vi talar om fri rörlighet i Europa idag så tänker väldigt många ”fri rörlighet för kriminella och terrorister", anser han.
Nu är det viktigt att vi försvarar den så viktiga fria rörligheten, skriver Karin Bergkvist, politisk redaktör för Gefle Dagblad.

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende liberal.

En tulltjänsteman kontrollerar inresande till Sverige. Foto: Pontus Lundahl / SCANPIX

Annons

Läs mer: Tomas Tobé (M): Ska vi vinna stöd för fri rörlighet, måste vi begränsa den för kriminella

M-kandidaten har – oavsett vad man tycker om hans åtgärdsanalys – rätt i problematiseringen av rörelsefriheten. Även om den är basal i en liberal demokrati, så finns det baksidor.

Trygghetskommissionen har gjort en utredning som visar att runt hälften av alla bostadsinbrott samt en klar majoritet av alla bil- och båtstölder utförs av internationella ligor. Ligorna kommer främst från andra EU-länder som Polen, Rumänien och Litauen.

Annons

Annons

Dessa nätverk drar nytta av – utnyttjar – möjligheterna att röra sig fritt i Europa.

EU:s styrka är just den fria rörligheten. Inte bara av människor utan av varor, tjänster och kapital. Detta grundfundament för det europeiska samarbetet är i grunden en liberal tanke. Visionen är att alla människor ska tillåtas att leva och verka där i världen där de själva vill. Fri rörlighet för individen som en mänsklig rättighet, om man så vill.

Det europeiska samarbetet är för närvarande hårt pressat. Det finns fientlighet mot EU runt om i hela Europa och med Brexit för Storbritannien så darrar samarbetet. I Sverige är stödet för EU starkt, men även här finns motstånd såväl till höger som vänster. Att någon skulle få stöd för en Svexit är uteslutet. Däremot kan det mycket väl komma skarpa förslag om att inskränka samarbetet eller att begränsa den till att enbart omfatta vissa. Börjar vi vara selektiva med vilka som ska omfattas av den fria rörligheten är vi på ett sluttande plan.

Det rimliga är med andra ord att se till att regler efterföljs och att kriminella nätverk bekämpas. Trygghetskommissionen menar exempelvis att man bör fokusera på att bryta de internationella stöldligornas logistikkedjor inom Sverige.

Sedan måste tullens roll utredas.

Tidningen Metros granskning förra året visade att tullen lägger 98 procent av sina resurser på att kontrollera smuggling in i landet och resterande två procent på utförselkontroller – det sistnämnda ingår nämligen inte i tullens uppdrag. De har inte befogenheter att till exempel kontrollera bilar som är på väg att köra ut ur landet. Istället måste tullen tillkalla polis – som ju onekligen har en hel del andra saker för sig också.

Annons

Annons

Lägg till det att tullen har ont om personal. Inte sällan står kontrollstationerna tomma.

Konsekvensen har blivit att stöldligor organiserat sig och skickar hit "medarbetare" för att begå stölder, väl medvetna om att tullen enbart kan sitta med armarna i kors medan stöldgodset (det rör sig om miljardbelopp i värden årligen) försvinner ut ur landet.

Vi måste skydda rörelsefriheten från såväl dem som ser en chans att begränsa den som från de kriminella ligor som minskar dess legitimitet.

Den liberala tanken inom EU om att bosätta sig och försörja sig i valfritt land i gemenskapen är viktig men det är knappast en del av världsmedborgarvisionen att den ska ge kriminella ligor fritt inträde.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan