Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändre: Åtgärderna mot skarven har ett löjets skimmer över sig

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Skarvar på Båkharen i Gävlebukten.

Annons

Till ansvariga politiker och tjänstemän: Ska man skratta eller gråta? Jag väljer att föraktfullt skratta, för faktum är att era åtgärder för att värna den marina miljön har ett löjets skimmer över sig.

All statistik som under lång tid har redovisats om skarvens och sälens ökning har klart och tydligt förklarat det katastrofala tillståndet i våra vatten.

Annons

Jag har under cirka 30 år med insändare försökt att väcka ert och allmänhetens medvetande om den förödande utvecklingen av framför allt skarven.

Annons

Skarvens förökning överträffar vida den beslutade avskjutning som nu tillåts.

Senast kunde vi den 13/4 läsa i Gefle Dagblad ytterligare ett bevis på detta. Sportfisket i Älvkarleby och upp längs Dalälven håller på att utplånas. Trots storsatsning med ustättning av 30 000 havsöringar till en kostnad av 450 000 kronor så hamnar det mesta i skarvens gap.

Tala om kapitalförstöring!

Länsstyrelserna i Gävleborgs och Uppsala län ligger som en lam hand över det hela. Den skyddsjakt som tillåts är helt verkningslös i förhållande till verkligheten.

Jag tycker att ni som sitter på besluten visar ett förakt och en okunnighet som är helt obegriplig. Det här är en del i den globala miljödebatten och bör hanteras med större förstånd än ni visar.

Kjell Owe Björk

f.d. professionell sälmatare

Annons

Annons

Till toppen av sidan