Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Det finns för många obesvarade frågor kring ekogas

När man följer de senaste månadernas rapportering kring Gästrike Ekogas är det uppenbart att Miljöpartiet är har för mycket att säga till om gällande Gävles miljöpolitik. Miljöpartiet är kända för att ha en ineffektiv miljöpolitik, det märks inte minst på det nationella planet, skriver William Elofsson, M.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

William Elofsson, M.

Bild: Anna Bagge

Annons

Ett praktexempel på misslyckad miljöpolitik var deras stora satsning Klimatklivet som innebar att staten medfinansierar klimatsatsningar. Samtidigt dömde Konjunkturinstitutet ut satsningen och uttryckte att “det är viktigt att stöden inte bara blir kostsamma slag i luften”.

Nu har vi moderater inte fått svar på våra frågor så det är svårt att avgöra om även Gästrike Ekogas tillhör kategorin ”kostsamma slag i luften”. Men satsningen prickar i två förutsättningar: det är dyrt och olönsamt. Det särskilt olustiga med denna satsning är att till exempel Gävles busstrafik redan är fossilfri, många av bussarna går till exempel på HVO-diesel.

Moderaterna säger i nuläget nej till att ge Ekogas mer pengar. Vi yrkade därför på en återremiss i kommunfullmäktige av ärendet.

Annons

Moderaterna anser att det finns för många frågor som inte besvarats för att vi ska kunna ställa oss bakom att kommunen skjuter till tiotals miljoner kronor av skattebetalarnas pengar till bolaget. Frågorna är många kring detta beslut och när det handlar om tiotals miljoner kronor ovillkorat, då ska de också ställas och besvaras anser vi.

Annons

Vi ser också ett behov av en djupare redogörelse för fördelar respektive nackdelar med ett ovillkorat aktieägartillskott. I underlaget står det även att det ovillkorade aktieägartillskottet ska betalas tillbaka 2026, hur ska det gå till?

Att Gävle kommun dessutom skjuter till pengar till ett bolag som verkar på en marknad med privata aktörer väcker frågan om det finns en snedvridning av konkurrens med hjälp av offentliga medel.

Vi vill se ett uttalande från en juridiskt sakkunnig person med avseende på det aktuella aktieägartillskottet och EU-lagstiftning om snedvridande av konkurrens med offentliga medel. Gävle kommun ska inte bidra till snedvriden konkurrens.

Det är dessutom tydligt att det behövs en redogörelse för vilka andra åtgärder som vidtagits för att anskaffa det kapital som behövs.

Har man undersökt möjligheten att ta in fler delägare i bolaget? Det är tydligt att det behövs ekonomiska prognoser fem år framåt för bolaget och en redogörelse för vad pengarna ska gå till. Ovillkorat skapar en känsla av att detta aktieägartillskott är mer av nödhjälp än en investering.

Vi moderater gillar effektiva klimatsatsningar – vi gillar också ekonomisk hushållning. Men med så många obesvarade frågor kring Gästrike Ekogas bedömer vi att det inte är ansvarsfullt att riskera gemensamma resurser genom att bevilja bolaget 40 miljoner kronor i ett ovillkorat aktieägartillskott.

För vi vill väl inte använda skattebetalarnas pengar till kostsamma slag i luften?

William Elofsson, M

kommunalråd i opposition

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan