Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Psykiskt sjuka fortsätter att fara illa i det tysta

Vi ser stora behov, vi ser medmänniskor som far illa, och vi vill gärna samarbeta med andra för att stärka insatserna för en ofta bortglömd grupp – människor som lider av psykisk ohälsa, skriver Maria Matilainen och Karin Sarja.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Karin Sarja, kyrkoherde i Gävle. Foto: Magnus Aronson

Bild: Arkivbild

Annons

De flesta besökare vid Öppet hem hos Hela Människan i Gävle lider av psykisk ohälsa. Trots upprepade larm, flera utredningar och nya åtgärder får många psykiskt sjuka inte den hjälp de behöver utan hamnar i utanförskap.

Svenska kyrkan i Gävle och Hela Människan i Gävle ser att denna grupp fortfarande får lida i det tysta och att det är dags att lyfta frågan ytterligare.

Hela Människan i Gävle bedriver verksamhet för människor som befinner sig i socialt utanförskap. Organisationen har en verksamhet som heter Öppet hem och som håller öppet alla dagar i veckan året om. Här serveras frukost och lunch.

Det finns också möjlighet att vila en stund och få tala med någon. Hela Människan i Gävle och Svenska kyrkan i Gävle är diakonala aktörer på kristen grund som kompletterar varandra och som samverkar i Öppet hem.

Annons

Annons

Det är mellan 40 och 50 människor som äter lunch på Öppet hem varje dag, och lika många som får frukost. De flesta som kommer till Öppet hem lider av någon form av psykisk ohälsa. Andra besökare lever i ett pågående drogmissbruk.

Det går inte alltid att avgöra om dessa människor försöker lindra sina psykiska besvär med droger eller om de har blivit sjuka av drogerna. De som möter besökarna på Öppet hem ser att de sjuka inte får den hjälp de behöver, vilket får till följd att de far illa.

De äter ofta dåligt, kan inte sköta sin hälsa, sover ute och kan inte ta hand om sin medicinering. Många har sedan flera år tappat kontakten med psykiatrin.

Studier har visat att psykiskt sjuka är en utsatt grupp och vi vet att dessa människors livskvalitet ofta är låg. Studier har också visat att överdödligheten vid psykisk sjukdom är högre i Sverige än i andra OECD-länder.

Näst efter hjärt-kärlsjukdomar och cancer är psykisk sjukdom den vanligaste orsaken till död i förtid. Särskilt drabbade är personer med långvariga psykiska sjukdomar som schizofreni och bipolär sjukdom.

Under flera år har det uppmärksammats i media att de som mår psykiskt dåligt eller är psykiskt sjuka inte får den hjälp de behöver. Samtidigt möts vi av information om en tilltagande psykisk ohälsa bland ungdomar.

Psykisk ohälsa ökar också i de lägre åldrarna. Vissa menar att det är psykiatrireformen under 1990-talet som bär skulden, andra att det är neddragningar inom offentlig sektor som drivit ut de psykiskt sjuka på gatorna, ytterligare någon säger att människor hamnar mellan stolarna, det vill säga mellan psykiatrins och socialtjänstens ansvar.

Annons

Annons

Vi människor gör dagligen nya medicinska landvinningar genom forskning, men vi verkar fortfarande oförmögna till att hjälpa vår nästa som mår psykiskt dåligt.

Hela Människan i Gävle och Svenska kyrkan i Gävle vet att frågan om psykisk ohälsa är komplex. I våra verksamheter försöker vi hjälpa människor och stävja psykisk ohälsa. Nu senast inrättade Svenska kyrkan i Gävle en tjänst för en sjukhusdiakon med denna inriktning.

Men vi vill göra mer, vi ser stora behov, vi ser medmänniskor som far illa, och vi vill gärna samarbeta med andra för att stärka insatserna för en ofta bortglömd grupp – människor som lider av psykisk ohälsa.

Maria Matilainen

föreståndare Hela Människan i Gävle

Karin Sarja

kyrkoherde Svenska kyrkan i Gävle

Annons

Annons

Till toppen av sidan