Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Det här är en farlig nivåskillnad för gående

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Nivåskillnaden fotograferad av insändarskribenten. Den är nu åtgärdad, meddelar kommunen.

Bild: Privat

Annons

Vid nyanläggningar på allmänna platser borde det inte få finnas brister i tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar.

Gävle kommun har ett kontrollansvar att gällande bestämmelser följs enligt ttill exempel Boverkets ”ALM 2”.

Uppenbart är att denna granskning ej sker då nya markanläggningar i Gävle ofta har helt ofattbara nivåskillnader vilket kan orsaka onödiga olyckor och oftast har de även ingen kontrastmarkering för synsvaga.

Annons

Annons

Ett färskt exempel på detta är den helt nyanlagda delen av Sjåaregatan på Gävle Strand där en nivåskillnad på 0-100 mm finns längs trottoaren och kontrastmarkering saknas.

Detta utförande är farligt för inte bara funktionsnedsatta utan för alla då det är lätt att snubbla och ramla. Gävle kommun måste bli bättre på att styra och kvalitetssäkra sina markentreprenader!

Det skulle vara intressant om kommunen kunde besvara denna insändare och berätta om hur frågor kring tillgänglighet hanteras vid markentreprenader.

Gör om, gör rätt

Svar direkt: Felet är nu åtgärdat

Det stämmer att det på Sjåaregatan på Gävle Strand har funnits ett ställe med den nivåskillnad du beskriver. Det felet är nu åtgärdat. Sådana nivåskillnader kan ibland uppstå som en oönskad effekt där nyanlagda delar i ett område möter ytor som ännu inte är färdigställda.

En miljö som är tillgänglig för alla är en viktig aspekt i planering och utformning av Gävle Strand och andra nya bostadsområden. På Gävle Strand har alla gångstråk med stensättning så kallade taktila plattor på strategiska platser. Där det behövs finns ramper eller liknande.

Gävle kommun arbetar aktivt för att förbättra tillgängligheten på allmän plats i alla ny- och ombyggnationer i staden. Det gör vi genom att till exempel anlägga ledstråk, underlätta med kontrastmarkeringar och placera ut sittplatser. Inför ny- och ombyggnationer samråder verksamheten med representanter från lokala funktionsrättsorganisationer, som en del i arbetet utifrån kommunens Tillgänglighetsråd. Om du uppmärksammar brister i staden får du gärna anmäla det på kommunens webbplats gavle.se eller till kundtjänst på telefon 026-17 80 00.

Gävle kommun

Livsmiljö Gävle

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan