Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Vi rekryterar personal och skickar redan i dag patienter till andra landsting

Ögonsjukvården skickar redan i dag patienter till andra landsting relaterat till vårdgarantin. Vi arbetar med att prioritera de patienter som är kroniskt sjuka i syfte att få kontinuitet. Vi får också in fler läkare till hösten och utbildar allmänsjuksköterskor till ögonsjuksköterskor, skriver Annika Hillgren Mattsson och Magnus Svensson.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annika Hillgren Mattsson.

Bild: Björn Hanérus

Annons

Svar på Lilian Sjölunds ledare: Regionfullmäktige har i majoritet fattat ett beslut om flytt av ögonsjukvården till Södertull som kommer göra det bättre för de i behov av ögonsjukvård i regionen samt att det kommer bli bättre för personalen. Så det ledartexten efterfrågar har politiken redan fattat beslut om.

Annons

Södertull är inget sämre alternativ för ögon som verksamhet. För patienten kan det till och med vara enklare att parkera och hitta in eftersom närhet till parkering och busshållplats är bättre.

För verksamhetens del behöver åtgärder genomföras nu om vi ska kunna bedriva viss operation samt kunna arbeta med effektivare flöden. Det innebär att vi inte kan vänta på att arbetet med framtidsbygget ska komma igång, ögonverksamheten kräver stora ytor att arbeta i. Att satsa på nya permanenta och ändamålsenliga lokaler blir totalekonomiskt och kvalitetsmässigt en bättre lösning jämfört med temporära lösningar i form av exempelvis moduler på sjukhusområdet.

Annons

Vi ser det istället som en fördel att flytta till Södertull redan under nästa år eftersom det ökar möjligheten för oss att arbeta med förbättringar som gynnar patienten. Vi tror heller inte att läget på Södertull kan försämra rekryteringsmöjligheten utan ser det som en ökad möjlighet att rekrytera till en verksamhet som kan utvecklas tidigare än vad vi kunnat göra i väntan på framtidsbygget.

Annika Hillgren Mattsson

verksamhetschef ögonsjukvård

Magnus Svensson, C

regionråd i Gävleborg

Svar: Bra att ni tror på er plan. Men mindre övertygande att ni inte åtminstone beklagar bristerna

Alla sätt är bra utom de dåliga brukar man säga. Eftersom köerna till ögonsjukvården inte direkt är ett nytt fenomen så låter det lite märkligt att det inte går att vänta på Framtidsbygget. Och om 13 000 står i kö är det otvetydigt för få som skickas till andra landsting enligt vårdgarantin.

De exempel på just kroniskt sjuka som jag listar i texten kan utökas (med de vittnesmål jag fått som reaktioner på ledaren). Det är bra att ni tror på er plan. Men mindre övertygande att ni inte kommenterar eller åtminstone beklagar de uppenbara bristerna i regionens ögonsjukvård.

Annons

Lilian Sjölund

Mer läsning: 13 000 i kö till ögonsjukvården – Ivo larmar om hög risk för vårdskador: "Tar tid att få effekt av våra åtgärder"

Annons

Annons

Till toppen av sidan